Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Undervisningen giver dig endnu mere viden og indsigt i Moderne Standard Arabisk, dialekter, samfundsforhold og kultur.

Kernestof

 • Udtale, intonation og oplæsning.
 • Lytte- og talefærdighed, herunder evnen til at indgå i dialog og til selvstændig fremlæggelse og præsentation af tekster eller emner på arabisk.
 • Lyd- og billedmedier som støtte for lytte- og læseforståelse samt tale- og skrivefærdighed.
 • Skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster af forskelligt omfang, som belyser den arabiske verdens kulturelle og samfundsmæssige udvikling med vægt på det 20. og 21. århundrede.
 • Fagets centrale hjælpemidler, herunder it.
 • Arabisk historie, kultur og samfundsforhold.

Mål

 • at forstå hovedindholdet, når der tales standardarabisk om kendte og almene emner formidlet gennem forskellige medier.
 • at deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende standardarabisk om kendte og almene emner samt forstå og bruge almindelige vendinger på en af de vigtige dialekter.
 • at læse og forstå enkle, moderne tekster, skønlitterære såvel som ikke-skønlitterære.
 • mundtligt at præsentere og redegøre for en kendt problemstilling på et klart og nogenlunde flydende arabisk.
 • at udtrykke dig skriftligt på et enkelt og sammenhængende arabisk om en given problemstilling samt kunne oversætte en enkel tekst fra dansk til arabisk.
 • at analysere og fortolke tekster af forskellige genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge.
 • at bruge det, du har lært om arabisk kultur, historie og samfundsforhold i samtale på arabisk og i arbejdet med de studerede emner, samt at perspektivere til andre kultur- og samfundsforhold.
 • at praktisere viden om, hvordan man lærer fremmedsprog i det daglige arbejde med arabisk.
 • at bruge et- og tosprogede ordbøger og en arabisk grammatik samt være fortrolig med brug af it på arabisk.
 • at undervisningen giver dig viden og indsigt i arabisk sprog, samfundsforhold og kultur. Du lærer om den arabiske kulturs rolle i den globaliserede verden og lærer at sammenligne den vestlige kultur med arabisk kultur.

Litteratur/materialer

Al-Kitaab fii Ta’allum al-‘Arabiyya bog 2, 2nd edition.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og tager udgangspunkt i et nutidigt arabisksproget tekstmateriale, evt. suppleret med billedmateriale.

Den mundtlige prøve består af tre dele:

 • Præsentation på arabisk af et ukendt arabisksproget tekstmateriale inden for et af de emner, der er gennemgået i undervisningen. Efter præsentationen følger en uddybende samtale. Der er mindst 24 timers forberedelse til denne del af prøven. Alle hjælpemidler er tilladt.
 • Samtale på arabisk med udgangspunkt i et ukendt materiale om almene emner.
 • Tekstforståelse med udgangspunkt i en ukendt prosatekst på ca. 1 side. Teksten refereres i hovedtræk på dansk.

Forberedelsestiden til punkt 2 og 3 er samlet på 30 minutter. Alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af kommunikation med omverdenen.

Moduloversigt

1

Modul 1

Modulet tager udgangspunkt i Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya 2, kapitel 1.
Skriftlige opgaver antal
1
Mundtlige opgaver
1
Samlet tidsforbrug ca.timer
16
2

Modul 2

Modulet tager udgangspunkt i Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya 2, kapitel 2.
Skriftlige opgaver antal
1
Mundtlige opgaver
1
Samlet tidsforbrug ca.timer
16
3

Modul 3

Modulet tager udgangspunkt i Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya bog 2, kapitel 3.
Skriftlige opgaver antal
1
Mundtlige opgaver
1
Samlet tidsforbrug ca.timer
16
4

Modul 4

Modulet tager udgangspunkt i Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya 2, kapitel 4.
Skriftlige opgaver antal
2
Mundtlige opgaver
1
Samlet tidsforbrug ca.timer
16
5

Modul 5

Modulet tager udgangspunkt i Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya 2, kapitel 5.
Skriftlige opgaver antal
1
Mundtlige opgaver
1
Samlet tidsforbrug ca.timer
16
6

Modul 6

Modulet tager udgangspunkt i Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya 2, kapitel 6.
Skriftlige opgaver antal
3
Mundtlige opgaver
1
Samlet tidsforbrug ca.timer
16
7

Modul 7

Modulet består af to oversættelsesopgaver, da du skal begynde at forberede dig på den skriftlige eksamen.
Skriftlige opgaver antal
2
Samlet tidsforbrug ca.timer
16
8

Modul 8

Modulet består af to YouTube-videoer og en artikel på arabisk, som du skal se og læse.
Skriftlige opgaver antal
1
Mundtlige opgaver
1
Samlet tidsforbrug ca.timer
16