Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Undervisningen giver dig viden og indsigt i moderne standardarabisk, dialekter, samfundsforhold og kultur. Du får ligeledes en unik mulighed for at lære at tale, skrive og læse arabisk.

Kernestof

 • Udtale, intonation og oplæsning.
 • Lytte- og talefærdighed, herunder evnen til at indgå i dialog og til fremlæggelse og præsentation af lettere tekster eller emner.
 • Fagets mest centrale hjælpemidler, herunder it.
 • Elementær kultur og samfundsforhold – hvor godt kender du f.eks. Dubai?

Mål

 • at forstå hovedindholdet, når der tales et enkelt standardarabisk om kendte og almene emner formidlet gennem forskellige medier.
 • at deltage i samtale på et enkelt og sammenhængende standardarabisk om almene emner samt forstå og bruge almindelige vendinger på en af de vigtige dialekter.
 • at læse og i hovedtræk forstå enkle moderne tekster.
 • at redegøre, mundtligt, for et kendt emne på et enkelt og sammenhængende arabisk.
 • at udtrykke dig på standardarabisk.
 • at praktisere viden om, hvordan man lærer fremmedsprog i det daglige arbejde med arabisk.
 • at bruge tosprogede ordbøger og en elementær arabisk grammatik samt at bruge it på arabisk.

Litteratur/materialer

Alif Baa (Third Edition) & Al-Kitaab fii Ta’allum al-‘Arabiyya, Part One (Third Edition).

Eksamen

En redegørelse og uddybende samtale på arabisk med udgangspunkt i en ukendt arabisksproget prosatekst. Teksten knytter sig til et af de studerede emner, som inddrages i samtalen på moderne standard arabisk.

Desuden vil der være en samtale på arabisk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale.

Moduloversigt

1

Modul 1

I dette modul bliver du introduceret til det arabiske alfabet, for at komme godt i gang med at lære sproget.
Skriftlige opgaver
5
Mundtlige afleveringer
2
Tidsforbrug, ca. antal timer
25
2

Modul 2

I dette modul skal du arbejde med kapitel 1 og 2, som handler om en egyptisk pige som hedder Maha. Hun er en af hovedpersonerne i Al-kitaab.
Skriftlige opgaver
2
Mundtlige afleveringer
1 (indtaling af gloser)
Tidsforbrug, ca. antal timer
25
3

Modul 3

I dette modul skal du arbejde med kapitel 3 og 4 i Al-kitaab.
Skriftlige opgaver
2
Mundtlige afleveringer
1 (indtaling af gloser)
Tidsforbrug, ca. antal timer
25
4

Modul 4

Dette modul tager udgangspunkt i kapitel 5, 6 og 7. Du møder nu en ny person, som hedder Khaled.
Skriftlige opgaver
2
Mundtlige afleveringer
2 (indtaling af gloser samt oplæsning)
Tidsforbrug, ca. antal timer
25
5

Modul 5

Dette modul omhandler kapitlerne 8 og 9 i Al-Kitaab. Arbejde med emnet Dubai & handel.
Skriftlige opgaver
3
Mundtlige afleveringer
1 (indtaling af gloser)
Samlet tidsforbrug ca.timer
25
6

Modul 6

I modul 6 skal du arbejde med kapitel 10 i Al-Kitaab.
Skriftlige opgaver
1
Mundlige afleveringer
2 (indtaling af gloser samt oplæsning)
Samlet tidsforbrug ca.timer
25
7

Modul 7

I dette modul skal du lave nogle opgaver fra de tidligere kapitler, så du bliver klar til eksamen. Samt arbejde med billedanalyse på arabisk.
Skriftlige opgaver
1 (oversættelse fra arabisk til dansk)
Mundtlig aflevering
2 (oplæsning samt billedanalyse på arabisk)
Samlet tidsforbrug ca.timer
25
8

Modul 8

I dette modul skal du kun arbejde med mundtlighed - så du virkelig bliver klar til eksamen.
Skriftlige opgaver
0
Mundtlige afleveringer
3
Samlet tidsforbrug ca.timer
25