Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Billedkunst er delt op i seks moduler, og hvert modul har fokus på forskellige analytiske tilgange, teorier, tidsperioder, ismer, kunstnere og kunstformer. Modulerne gennemgår kunst på flade, skulptur, installation og arkitektur. Modulerne er sat kronologisk op, og har mange sammenhænge, for tilsammen at give en bred kunstforståelse fra Antikken og frem til i dag.

Der arbejdes ud fra en portfolio, som indeholder alt modulmaterialet, og alle analytiske og praktiske opgavebesvarelser.

I faget indgår obligatoriske værkstedstimer, hvor nogle af de praktiske elementer laves. Andre praktiske arbejder laves hjemme med egne materialer.

Kernestof

Kernestoffet er:

 • praktisk og teoretisk arbejde med billeder på flader, skulpturer og installationer samt arkitektur
 • udvalgte værker og tekster herom med følgende spredning: 1. før ca. 1750, 2. efter ca. 1750 samt 3. kunst fra de seneste fem år, herunder global samtidskunst. Inden for disse perioder vælges værker fra tre kategorier: billeder på flader,  skulptur og installationer og arkitektur.
 • praktisk og teoretisk arbejde med mindst to ud af tre følgende typer faglige problemstillinger: formalanalytiske, betydningsanalytiske og socialanalytiske
 • praktisk og teoretisk arbejde med mindst to forskellige gengivelsesstrategier, fx forskellige metoder, hvori der kan afbildes eller synliggøres noget, samt nogle overvejelser bag disse metoder. Praktisk og teoretisk arbejde med skabende processer.

Mål

Kursisten skal kunne:

 • skelne mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang
 • løse elementære visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde med andres eller egne billeder
 • vælge og analysere et relevant billedmateriale med udgangspunkt i en overskuelig faglig problemstilling. Elevens eget arbejde skal indgå i billedmaterialet
 • samle analytiske resultater i en konklusion
 • forstå kunstfaglige tekster på et elementært niveau
 • skelne mellem tre udvalgte kunsthistoriske perioder med den i kernestof nævnte spredning og beskrive disse periodes væsentligste træk
 • kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk.

Eksamen

Billedkunst C afsluttes med en mundtlig eksamen med forberedelse på ca. 1 time. Den mundtlige eksamen er to-delt.

 • Præsentation af eksamensprojekt der arbejdes med i modul 6 (max. 10 min.)
 • Spørgsmål som trækkes og besvares i forberedelsestiden (ca. 14 min).
  Spørgsmålet besvares ved brug af den samlede portfolie.

 

Moduloversigt

1

Introduktion til fagets metoder

Analyser og gengivelsesstrategier.
Skriftlige opgaver antal
4
Tekstlæsning ca. antal sider
25
Samlet tidsforbrug ca. timer
10
2

Farven i kunsten

Ittens farvecirkel, impressionismen og pointillismen.
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
30
Samlet tidsforbrug ca. timer
20
3

Mennesket og rum gengivet i kunsten

Kunst på flade, middelalder, renæssance, det moderne: kubisme og futurisme, samtidskunst.
Skriftlige opgaver antal
4
Tekstlæsning ca. antal sider
40
Samlet tidsforbrug ca. timer
15
4

Skulptur og installation i byens rum

Arkaisk, klassisk og renæssance, det moderne: kubisme og futurisme, samtidskunst.
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
35
Samlet tidsforbrug ca. timer
15
5

Arkitektur: Facade, funktion og rum

Renæssance, historicisme og nymodernisme.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
25
Samlet tidsforbrug ca. timer
15
6

Eksamensprojekt

Skriftlige opgaver antal
1
Tekstlæsning ca. antal sider
Valgfrit
Samlet tidsforbrug ca. timer
15