Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder. Målet er at give indsigt i levevilkår og livsstilsfaktorers betydning for helbredet og opnå biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi. Bemærk, at du har pligt til at møde til laboratoriekurser på dette fag. 

Kernestof

 • Udvalgte organiske stoffer og deres biologiske betydning, herunder DNA’s opbygning og funktion
 • Cellers struktur, funktion og evolution samt udvalgte cellulære processer
 • Almene genetiske begreber og sammenhænge herunder samspillet mellem arv og miljø
 • Den biologiske baggrund for anvendt bioteknologi
 • Udvalgte organsystemers opbygning og funktion set i sundhedsmæssig sammenhæng
 • Udvalgte økologiske processer og deres betydning.

Mål

 • at stimulere kursisternes interesse for biologiske spørgsmål
 • at bidrage til hf-uddannelsens overordnede målsætning om faglig indsigt, studiekompetence og almendannelse
 • at opnå indsigt i væsentlige biologiske sammenhænge med tilknytning til sundhed, miljø og bioteknologi
 • at opnå erfaring med systematisk at indsamle, behandle og formidle biologisk information
 • at udvikle evnen til at forholde sig kritisk og konstruktivt til biologisk forskning og dens anvendelse
 • at kunne forholde sig analyserende og nuanceret til biologiske problemstillinger med etiske og samfundsmæssige perspektiver.

Eksamen

Mundtlig eksamen (24 minutter) med forberedelsestid (24 minutter).

Moduloversigt

1

Modul 1

Levende organismer & ernæring
(celler, organsystemer, organisk stof, ernæring, fordøjelse)
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
25
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
2

Modul 2

Krop & motion
(blodkredsløb, åndedrætssystem)
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
25
Tidsforbrug, ca. antal timer
10
3

Modul 3

Formering
(celledelinger, kønsorganer, befrugtning, stamceller, fosterteknologier, kromosomsygdomme)
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
29
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
4

Modul 4

Genetiske sygdomme
(genetiske grundbegreber, nedarvningsmønstre, stamtavler, genetiske sygdomme, gentests, blodtyper)
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
20
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
5

Modul 5

Vandløb & søer
(økosystem, producent, konsument, nedbryder, fotosyntese, respiration, brutto- og nettoproduktion, næringsstofkredsløb, vandløb, søer, forurening)
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
33
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
6

Modul 6

Mikroorganismer & bioteknologi
(DNA, proteinsyntese, gensplejsning, mikroorganismer, enzymer)
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
19
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
7

Laboratoriekursus

Diverse biologiske eksperimenter afsluttende med rapportskrivning.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
30
Tidsforbrug, ca. antal timer
20