Hop til indholdet.

Forudsætninger

For at deltage i dansk A skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

I faget dansk lærer du om skriftlig og mundtlig kommunikation. Du lærer om dansk sprog og litteratur og du lærer om moderne elektroniske medier. På e-learning dansk bliver du trænet i analyse af tekster og kommunikation. Gennem arbejdet med opgaverne træner du din egen udtryksfærdighed.

Kernestof

Dansk har fokus på tre overordnede områder: sprog, litteratur og medier.

Sprog

 • Hvordan bruger man bedst sproget til at få sit budskab igennem?
 • Hvordan bruges sproget i samtaler og tekster?
 • Hvilke skrevne og uskrevne regler gælder for sproget i forskellige tekster og medier?

Litteratur

 • Hvordan har litteraturen set ud på forskellige tidspunkter i historien?
 • Hvordan analyserer og tolker man digte og romaner?
 • Hvilket billede giver litteraturen af de konflikter og stemninger mennesker oplever?

Medier

 • Hvilke genrer bruges til at fortælle historier og formidle budskaber i moderne medier?
 • Hvordan er reklamer skruet sammen?
 • Hvornår er noget fiktion?
 • Hvordan kan man analysere og tolke billeder?

Mål

 • at du får kendskab til hvordan sproget er bygget og bliver brugt.
 • at du lærer at analysere skriftlige tekster og mundtlig kommunikation.

Eksamen

Eksamen er mundtlig (ca. 1 times forberedelse og ca. 25 minutters eksamination) og skriftlig (6 timer).

 

Moduloversigt

1

Selviscenesættelse og selvbiografi

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
200
Samlet tidsforbrug ca. timer
40
2

Den politiske medietekst

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
200
Samlet tidsforbrug ca. timer
40
3

Poesibog og den lyriske tekst

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
200
Samlet tidsforbrug ca. timer
40
4

Artikel, værkanalyse og skriftlig eksamensopgave

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
250
Samlet tidsforbrug ca. timer
45
5

Romantik, realisme og den episke tekst

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
300
Samlet tidsforbrug ca. timer
45
6

Familie, slægt og ære

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
250
Samlet tidsforbrug ca. timer
45
7

Samtale, sproghandling, drama

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
250
Samlet tidsforbrug ca. timer
45
8

Projektopgave, repetition, mundtlig eksamen og skriftlig eksamensopgave

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
350
Samlet tidsforbrug ca. timer
50