Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Dansk som andetsprog har til formål at styrke kursistens kommunikative, sproglige og interkulturelle kompetencer. Undervisningen skal fremme kursistens lyst til at tilegne sig og bruge dansk, udvikle sproglig bevidsthed samt strategisk kompetence i forhold til sprogtilegnelse og læring. Med udgangspunkt i kursistens viden, ressourcer og erfaringer skal faget bidrage til, at kursisten udvikler dansksproglige forudsætninger for aktiv deltagelse i det danske samfund.

Kernestof

Kernestoffet er sprog og kommunikation, litteratur og medier. De tre stofområder indgår i et tæt samspil. Arbejdet med det sproglige område består i en fordybelse i mundtlige og skriftlige genrer med henblik på praktisk anvendelse.

Mål

Dansk som andetsprog har til formål at styrke kursistens kommunikative, sproglige og interkulturelle kompetencer. Undervisningen skal fremme kursistens lyst til at tilegne sig og bruge dansk, udvikle sproglig bevidsthed samt strategisk kompetence i forhold til sprogtilegnelse og læring. Med udgangspunkt i kursistens viden, ressourcer og erfaringer skal faget bidrage til, at kursisten udvikler dansksproglige forudsætninger for aktiv deltagelse i det danske samfund.

Eksamen

Der afholdes to skriftlige prøver og en mundtlig prøve.

Moduloversigt

1

Forskellige genrer. Litterærperiode: minimalisme

2

Verdenslitteratur og socialrealisme

3

Litterærperiode: socialrealisme

4

Opsamling på substantiver, verber og adjektiver

5

Folke- og kunsteventyr

6

Komposition

7

Forberedelse til den sproglige prøve

8

Forberedelse til den skriftlige prøve

9

Artikler, avistyper samt nyhedskriterier

10

Lyrik - digte og sange

11

Den skriftlige prøve

12

Det mundtlige oplæg