Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Dansk FED har til formål at styrke dine danskfaglige kommunikative, sproglige og skriftlige kompetencer. Undervisningen skal fremme din danskfaglige viden og lyst til at tilegne dig kompetencer og udvikle din sproglige og skriftlige bevidsthed.

Kernestof

Kernestoffet på FED er sprog, litteratur og kommunikation. De tre stofområder indgår i et tæt samspil. Arbejdet indebærer en fordybelse i forskellige tekster med henblik på analyse, fortolkning og perspektivering både mundtligt og skriftligt.

Mål

Du skal tilegne dig færdigheder i at argumentere og redegøre i sproglige og skriftlige processer. Du skal træne i at udtrykke dig klart og hensigtsmæssigt med bevidsthed om danskfaglige genrer, begreber og modtagergruppe samt inddrage sproglige og stilistiske iagttagelser. Du skal styrke og udvikle dine danskfaglige begreber og viden

Eksamen

Eksamen tages på D niveauet. Eksamen består af tre dele: 

– En sproglig prøve i grammatik og retskrivning 

– En skriftlig fremstilling 

– En mundtlig prøve, hvor du kommer op i en ukendt tekst 

FED Niveauet giver blandt andet adgang til HF. 

Moduloversigt

F

Niveau F

Uddannelsestid
75 timer
Antal moduler
5
E

Niveau E

Uddannelsestid
60 timer
Antal moduler
4
D

Niveau D

Uddannelsestid
60 timer
Antal moduler
4