Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

I faget dansk kommer du til at arbejde med det danske sprog. Vi arbejder både med det mundtlige og det skriftlige sprog. Du lærer at formulere dig skriftligt og mundtligt, og du lærer at analysere og forstå ældre og nyere tekster. Vi arbejder med tekster fra litteraturen og fra medierne. Du skal lære at få overblik over indholdet i en tekst, og du skal lære at udtrykke dig godt og klart både mundtligt og skriftligt.

Kernestof

Kernestoffet er:

 • dansk sprog
 • litteratur
 • kommunikation
 • medier.

Mål

Målet med undervisningen er, at kursisten på et grundlæggende niveau kan:

 • bruge talesproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt i samtale, samarbejde, diskussion og fremlæggelse
 • lytte aktivt og følge op med spørgsmål og kommentarer
 • tage stilling og argumentere for et synspunkt
 • vælge sprogbrug, der passer til kommunikationssituation og genre
 • læse sagtekster og fiktionstekster med forståelse, overblik og passende hastighed
 • aflæse og forstå visuelle udtryksformer
 • finde genretræk og beskrive og karakterisere teksters indhold og form
 • anvende læsestrategier bevidst
 • læse egne og andres tekster op, så det væsentlige træder frem
 • indgå i dialog om form og indhold i egne og andres tekster
 • demonstrere viden om forskel på skriftsprog og talesprog
 • anvende skriftsproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt
 • udnytte viden om normer for stavning, grammatik, situation og genre
 • samle stof og disponere indholdet på en måde, der tjener kommunikationen, samt arbejde med skriveprocessen fra idé til færdig tekst.

Eksamen

Eksamen er består af en skriftlig, grammatisk prøve (30 min.), skriftlig fremstilling (3 timer og 30 min.) med 24 timers forudgående forberedelse, samt en mundtlig prøve på 25 min. (50 min. forberedelse, ukendt tekst).

Moduloversigt

1

Novellegenren

Du arbejder med novellen som genre, og desuden med personkarakteristik, miljøbeskrivelse og navneord/substantiver.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal timer
45
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
2

Sammenlignende analyser

Du skal bl.a. arbejde med genrer, tekstanalyse (herunder personkarakteristik), miljøbeskrivelse, synsvinkel, direkte og indirekte tale samt udsagnsord/verber.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
30
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
3

Eventyr

Du skal arbejde med analyse af kunst- og folkeeventyr, aktantmodellen, samt tillægsord/adjektiver.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
30
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
4

Sagprosa

I dette modul skal du arbejde med analyse af sagprosa, de trykte medier, nyhedstrekanten, tegnsætning samt skrive et læserbrev.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
25
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
5

Bograpport

Du skal arbejde med analyse af værket 'Oh, Romeo' af Merete Pryds Helle.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
140
Tidsforbrug, ca. antal timer
20
6

Medier

Du skal arbejde med elektroniske medier, de journalistiske genrer og billeder.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
25
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
7

Lyrik

Du skal arbejde med lyrik, samt repetition af genrer og analyser, samt repetere de moduler du allerede har lavet.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
20
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
8

Eksamensforberedelse

Du skal arbejde med forberedelse til eksamen.
Skriftlige opgaver
1
Tekstlæsning, ca. antal sider
30
Tidsforbrug, ca. antal sider
10