Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

På engelsk 0-B lærer du om det engelsk sprog og engelsksprogede kulturer og globale forhold.
Faget omfatter brug af engelsk i skrift og tale – men også viden om fagets stofområder.
Et overordnet mål er sprogfærdighed – dvs. man skal kunne lytte/læse/tale/skrive “hovedsagelig korrekt”.
Man skal fx beherske et varieret ordforråd, kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer tekster: artikler, noveller, skuespil, etc.,
Man skal kunne analysere teksterne og se dem i lyset af samfundsmæssige, kulturelle og historiske forhold.

Kernestof

Fagets kernestof er

 • Grundlæggende grammatik, stavning og tegnsætning.
 • Udtale, ordforråd og idiomatik.
 • Forskellige typer nyere tekster, fiktion såvel som ikke-fiktion.
 • Tekstanalytiske begreber.
 • Væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i USA og Storbritannien – men også i andre dele af den engelsktalende verden.

Mål

 • forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner
 • beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale og diskussion på engelsk
 • give en nuanceret, sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk
 • kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film
 • analysere og fortolke litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herunder film
 • perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold
 • formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigtsmæssige kommunikationsstrategier
 • anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler.

Litteratur/materialer

Pensum består af tekster, som er samlet i 6 temaer (i alt ca. 370 sider + baggrundsmateriale). Hvert tema udgør sit eget modul. Gennem modulerne trænes systematisk forskellige aspekter af tekstanalyse, som er den centrale del af både mundtlig og skriftlig eksamen. Anbefalet baggrundsmateriale (herunder også filmanbefalinger) tilvejebringer den baggrundsviden, som også er en nødvendig forudsætning for at kunne perspektivere de tekster, man skal forholde sig til såvel ved mundtlig som skriftlig eksamen.

De resterende 2 moduler er centreret omkring skriftlige eksamensopgaver samt yderligere sproglig træning. Desuden er der 8 “anbefalelsesværdige” grammatikmoduler med henblik på selvstændigt arbejde parallelt med de 8 obligatoriske modulopgaver.

På e-learning kan man altså (primært) lære tekstanalyse og grammatik – herunder at blive bedre til at skrive engelsk.
Hvad man ikke kan lære på e-learning er at tale engelsk. Man skal altså være god til at tale flydende, med korrekt udtale (uanset hvilken variant af engelsk man taler: britisk, amerikansk, irsk, australsk osv. – alle er lige gode) og med et passende stort aktivt ordforråd, før man melder sig til e-learning.

Eksamen

Eksamen er både mundtlig og skriftlig.

Moduloversigt

1

Modul 1

At tjekke og træne basal grammatik + tekstanalyse – især 'setting.'
Antal opgaver
3
Antal sider
32 ns. + supplerende mat. + grammatik
Nødvendig arbejdstid
35
2

Modul 2

At træne brug af præsens (kongruens) + tekstanalyse (især personkarakteristik).
Antal opgaver
3
Antal sider
35 ns. + supplerende mat. + grammatik
Nødvendig arbejdstid
35
3

Modul 3

At træne form, indhold og brug af hjælpemidler mht. skriftlig eksamen.
Antal opgaver
2
Antal sider
Eksamensopgave + yderligere opgaver
Nødvendig arbejdstid
30
4

Modul 4

At træne brug af ordbog + analyse af ikke-fiktion.
Antal opgaver
3
Antal sider
22 ns. + supplerende mat. + grammatik
Nødvendig arbejdstid
40
5

Modul 5

At træne brug af bestemt artikel + analyse af ikke-fiktion mm.
Antal opgaver
3
Antal sider
102 ns. + supplerende mat. + grammatik
Nødvendig arbejdstid
40
6

Modul 6

At træne form, indhold og brug af hjælpemidler mhp skriftlig eksamen.
Antal opgaver
2
Antal sider
Eksamensopgave + yderligere opgaver
Nødvendig arbejdstid
30
7

Modul 7

At træne brug af genitiv + tekstanalyse, især tema.
Antal opgaver
3
Antal sider
97 ns. + sup. materiale + grammatik
Nødvendig arbejdstid
40
8

Modul 8

At træne tekstanalyse, især perspektiv.
Antal opgaver
3
Antal sider
50 ns. + sup. materiale + grammatik
Nødvendig arbejdstid
40