Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Du skal lære at bruge og forstå engelsk på et højt niveau. Du skal træne indgående i at analysere, fortolke, perspektivere og vurdere fiktive og ikke-fiktive tekster.

Tekstanalyse og skriftlig formidling er centralt i de opgaver, du skal besvare.

Du bliver ikke undervist i at tale engelsk. Derfor er det vigtig at du har et godt mundtligt engelsk når du starter.

Kernestof

Kernestoffet er:

 • det engelske sprogs grammatik, ortografi og tegnsætning
 • idiomatik, ordforråd og orddannelse
 • principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng
 • kommunikationsformer og kommunikationsstrategier
 • standardsprog og variation, herunder elementer af det engelske sprogs udvikling og det engelske sprog som globalt kommunikationssprog
 • tekstanalytiske begreber
 • et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof
 • et bredt udvalg af litterære tekster fra forskellige perioder
 • uddrag af værker af Shakespeare
 • væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie
 • væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
 • historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.

Mål

Kursisterne skal kunne:

 • forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner
 • beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt ubesværet at deltage i en samtale og diskussion på engelsk
 • give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold med forståelse for kommunikationssituationen
 • gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i forskellige typer engelsksprogede tekster og mediestof, herunder film
 • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper samt mediestof, herunder film, med anvendelse af faglig terminologi
 • perspektivere det givne materiale litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold
 • orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder sortere i og vurdere forskellige informationskilder
 • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
 • anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler
 • demonstrere indsigt i fagets identitet og metoder.

Arbejdet

I alt skal du regne med 195 timers arbejde, inklusive 19 timer til at indarbejde kommentarerne i dine afleveringer, når du har fået dem tilbage.

Materialet er fordelt over otte moduler med opgaver til ni emner. Teksterne er opdelt i kernestof og supplerende stof. Du skal være hjemme i al læsestoffet, så du kan bruge det som baggrund til eksamen.

Teksternes længde er omregnet til normalsider, så du kan sammenligne de enkelte teksters længde. En normalside er 1300 bogstaver eller 30 verslinjer.

Eksamen

Der er en skriftlig eksamen på fem timer og en mundtlig eksamen på 25 minutter med en times forberedelse.

Moduloversigt

1

War, but Who Is the Enemy?

Du skal analysere fiktion og non-fiktion og arbejde med noter.
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
44
Samlet tidsforbrug ca. timer
20
2

Imperialism and Rulers with Disobedient Subjects

Du skal analysere to tekster og skrive et essay.
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
36
Samlet tidsforbrug ca. timer
20
3

Eksamensopgave

Træning af skriftlig eksamensopgave.
Skriftlige opgaver antal
3
Samlet tidsforbrug ca. timer
24
4

Great Speeches and Dubliners and Ireland

Du skal analysere en tale og arbejde med en forfatters biografi, den historiske kontekst og indarbejde citater i en analyse af en novelle.
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
60
Samlet tidsforbrug ca. timer
27
5

Aboriginals; Homeless Natives and Is English an Invasive Language?

Du skal skrive en tale efter de klassiske regler, og i et essay skal du diskutere den rolle, engelsk har på verdensplan.
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
62
Samlet tidsforbrug ca. timer
32
6

New Journalism and Shakespeare and Gender

Du skal analysere new journalism og selv skrive i genren. Derefter skal du analysere uddrag af Macbeth og Romeo & Julie samt diskutere dem ud fra en moderne kønspolitisk synsvinkel.
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
124
Samlet tidsforbrug ca. timer
40
7

I Sing the Body Electric

Du skal analysere digtekunst.
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
30
Samlet tidsforbrug ca. timer
24
8

Eksamenstræning

Træning af skriftlig eksamensopgave.
Skriftlige opgaver antal
3
Samlet tidsforbrug ca. timer
8