Hop til indholdet.

Forudsætninger

For at deltage i engelsk C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Faget beskæftiger sig med engelsk sprog og med engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Faget omfatter brug af engelsk i skrift og tale – men også viden om fagets stofområder.

Kernestof

Engelsk C har fokus på to overordnede områder: tekstanalyse og grammatik.

Tekstanalyse:

  • opnå viden om forskellige emner på engelsk.
  • trænes gennem alle moduler, da det er den centrale del af den mundtlige eksamen.

Grammatik:

  • træning i korrekt sprogbrug.

Mål

  • Et overordnet mål er sprogfærdighed – dvs. man skal kunne lytte/læse/tale “hovedsageligt korrekt”.
  • Man skal lære at beherske et varieret ordforråd, kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer tekster: artikler og noveller samt evt. filmklip.

Eksamen

Eksamen er mundtlig (ca. 48 minutters forberedelse og ca. 24 minutters eksamination)

 

Moduloversigt

1

Crime

Introduktion til tekstlæsning (fire tekster).
Grammatik: Verbets tider.
Skriftlige opgaver antal
4
Tekstlæsning ca. antal sider
35
Samlet tidsforbrug ca. timer
35
2

Immigration in the UK

Introduktion til tekstforståelse (læse fem tekster).
Grammatik: Ejefald.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
20
Samlet tidsforbrug ca. timer
20
3

Australia

Introduktion til mundtlig fremlæggelse (to tekster, en film).
Grammatik: Do-omskrivning.
Mundtlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
20
Samlet tidsforbrug ca. timer
20
4

City Life

Introduktion til fremlæggelse af filmmateriale (to tekster, en kortfilm).
Grammatik: Adjektiver og adverbier.
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
20
Samlet tidsforbrug ca. timer
15
5

Growing Up

Introduktion til fremlæggelse af en tekst (tre tekster og en blog)
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
20
Samlet tidsforbrug ca. timer
15
6

Food and Health

Introduktion til mundtlig eksamen (to tekster og to dokumentarfilm)
Mundtlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
40
Samlet tidsforbrug ca. timer
15