Hop til indholdet.

Formål

Formålet med undervisningen i engelsk er at styrke kursisternes kommunikative kompetence, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Gennem arbejdet med faget opnår kursisterne endvidere indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Kursisterne styrker derved deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Undervisningen i fagets forskellige områder bidrager til at udvikle kursisternes sproglige og kulturelle viden og bevidsthed samt deres almene læringskompetence.

Kernestof

Kernestoffet er:

  • Det engelske sprogs centrale grammatik og ortografi
  • Udtale og ordforråd
  • Kommunikationsstrategier
  • Engelsk som globalt kommunikationssprog
  • Forskellige typer nyere tekster
  • Kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande.
  • Centrale tekstanalytiske grundbegreber
  • Væsentlige kultur- og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande.

Litteratur/materialer

Hvad kan man lære på e-learning/online og hvad kan man ikke lære

På e-learning dansk bliver du trænet i analyse af tekster og kommunikation. Gennem arbejdet med opgaverne træner du din egen udtryksfærdighed.

Eksamen

F og E niveauet afsluttes med en faglig dokumentation.

D niveauet afsluttes med to eksamener:

  1. En skriftlig eksamen med en varighed af 4 timer
  2. En mundtlig eksamen

Ved slutningen af undervisningen vælger eksaminanden under vejledning af læreren et afgrænset delemne inden for ét af de læste emner. Uden for uddannelsestiden søger eksaminanden selv informationer om det afgrænsede delemne og producerer derefter en disposition på engelsk på ca. 1 side for et oplæg om delemnet. Dispositionen skal vurderes af læreren som egnet til anvendelse ved prøven.

Til prøven tildeles eksaminanden en ukendt tekst på ca. 1-2 normalsider.

Eksaminanden forbereder sig i 25 minutter på den ukendte tekst.. Eksaminationstiden er derefter 25 minutter.

Moduloversigt

F

Uddannelsestid
45 timer
Antal moduler
3

Moduloversigt

E

Uddannelsestid
45 timer
Antal moduler
3

Moduloversigt

D

Uddannelsestid
45 timer
Antal moduler
3