Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Du får blandt andet undervisning i udtale og grammatik. Desuden får du viden om kultur og samfund i engelsktalende lande.

Kernestof

  • Udtale og ordforråd
  • Forskellige typer tekster
  • Kultur og samfund i land hvor der tales engelsk
  • Samtaleteknikker
  • Grammatik og stavning
  • Overblik over din stærke og svage sider i faget
  • Analyse af tekster.

Mål

•  At du får kendskab til hvordan sproget er bygget og bliver brugt.
•  At du lærer at analysere skriftlige tekster og mundtlig kommunikation.

Eksamen

Der afholdes en skriftlig prøve i læseforståelse samt en mundtlig prøve på engelsk, niveau G.