Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Erhvervsøkonomi har fokus på de markedsøkonomiske forhold, der har indflydelse på virksomhedens muligheder for at drive en succesfuld forretning.

Erhvervsøkonomi på HF handler ikke om virksomhedens daglige driftsøkonomi, eller hvordan du bogfører indtægter og udgifter i et excel-ark.

Erhvervsøkonomi C gør dig i stand til at analysere en virksomheds grundlæggende problemstillinger – både de virksomheder, som du dagligt er i berøring med, hvad enten det er dit lokale supermarked, din mobiludbyder, dit motionscenter eller din skole – men også de store, internationale virksomheder, der fylder meget i medierne.

Måske går du med en plan om selv at drive en virksomhed? Også her vil faget hjælpe dig med en bedre forståelse af, hvad der skal til for at få en sund forretning op at køre.

Kernestof

Erhvervsøkonomi har fokus på følgende områder:

  • Virksomheden og dens omverden
  • Strategisk positionering
  • Afsætning og markedsføring
  • Organisation, ledelse og virksomhedskultur
  • Virksomhedens økonomi
  • Iværksætteri.

Mål

at du kan beskrive og analysere problemstillinger, der relaterer sig til virksomhedsdrift. Fx virksomhedens samspil med omverdenen, strategiske muligheder i forhold til branche og konkurrenter, økonomiske forhold, organisatoriske udviklingsmuligheder og opstart af ny virksomhed

Litteratur/materialer

Materialet består af flere forskellige typer af tekster fra bl.a. lærebøger og aviser mm.

Michael Andersens Erhvervsøkonomi i videnssamfundet (4. udgave, 2011), fungerer som grundbog på faget – og flere af fagets tekster er hentet fra denne bog.

Eksamen

Eksamen er mundtlig (ca. 20 min.) med forberedelsestid (ca. 50 min.) og tager udgangspunkt i nogle spørgsmål til et ukendt stof (fx en avisartikel), som omhandler de emner og erhvervsøkonomiske problemstillinger, du har arbejdet med undervejs i forløbet.

Moduloversigt

1

Virksomheden og dens omverden

Hvordan bliver virksomheden påvirket i at nå sit mål?
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
30
Samlet tidsforbrug ca. timer
12
2

Strategisk positionering

Er virksomheden placeret rigtigt i markedet? Fx i forhold til konkurrenter?
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
50
Samlet tidsforbrug ca. timer
12
3

Afsætning og markedsføring

Hvordan kommer virksomhedens ydelser og produkter ud til kunden?
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
50
Samlet tidsforbrug ca. timer
12
4

Organisation, ledelse og virksomhedskultur

Hvad skaber en god arbejdsplads? Hvad er en god leder?
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
30
Samlet tidsforbrug ca. timer
12
5

Virksomhedens økonomi

Hvad er et årsregnskab? Og hvad siger det om virksomheden?
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
40
Samlet tidsforbrug ca. timer
12
6

Iværksætteri og afsluttende projekt

Hvordan starter man en virksomhed op – og formulerer en god forretningsplan?
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
30
Samlet tidsforbrug ca. timer
12