Hop til indholdet.

Vil du arbejde inden for ernæring og sundhed?

Så kan du søge optagelse via kvote 2 med følgende fag, som du kan tage som en pakke på e-learning.*

HF-forløbet består af:

  • engelsk C
  • matematik C/biologi C eller samfundsfag C
  • kemi C.

Uddannelsen

Uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed er ny og erstatter de tidligere uddannelser til ernærings- og husholdningsøkonom, økonoma og klinisk diætist. Den består af en basisdel på 1½ år og en specialedel på 2 år – i alt 3½ år. Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker en alsidig uddannelse inden for ernæring, sundhed, kommunikation, undervisning og formidling.

*Bemærk. Med bestået fagpakke er du ikke efterfølgende garanteret optag på den videregående uddannelse. Optagelse er betinget af, at du har en relevant erhvervsuddannelse i forvejen. Det er altid en individuel vurdering fra uddannelsesstedets side.