Hop til indholdet.

Vil du være fængselsbetjent?

Så kan du søge optagelse via kvote 2 med følgende fag, som du kan tage som en pakke på e-learning.*

HF-forløbet består af:

  • dansk C
  • engelsk C
  • samfundsfag C
  • valgfag på C-niveau.

Uddannelsen

Du kan efterfølgende kun søge ind som fængselsbetjent med ovennævnte fagpakke, hvis du også har mindst 3 års erhvervserfaring. Den lønnede uddannelse til fængselsbetjent tager 3 år. Uddannelsen veksler mellem praktisk oplæring i fængslerne og undervisning på fængslernes uddannelsescenter.

Du skal være mindst 21 år for at blive optaget og derudover være i almindelig fysisk form, have et godt helbred og være ustraffet (se evt. www.rettestoebning.dk).

*Bemærk. Med bestået fagpakke er du ikke efterfølgende garanteret optag på den videregående uddannelse. Optagelse er betinget af, at du har en relevant erhvervsuddannelse i forvejen. Det er altid en individuel vurdering fra uddannelsesstedets side.