Hop til indholdet.

Forudsætninger

Filosofi C

Fagbeskrivelse

Faget filosofi beskæftiger sig med filosofiske problemer og filosofisk argumentation. Filosofi behandler spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber. Det er filosofiens væsen, på tværs af de faglige og videnskabelige grænser, at stille stadig dybere spørgsmål og at reflektere kritisk over mulige svar og argumenter. Faget anlægger såvel et systematisk som et idéhistorisk og et aktualiserende perspektiv på sine problemstillinger.

Kernestof

 • erkendelsesteori
 • human-, samfunds- og naturvidenskabernes videnskabsteori
 • naturvidenskabernes filosofi
 • metafysik
 • etik
 • samfundsfilosofi
 • livsfilosofi
 • argumentationsteori og logik.

Mål

Som kursist skal du kunne:

 • genkende og redegøre for filosofiske problemstillinger
 • demonstrere overblik over og forholde dig til en udfoldet filosofisk argumentation i én længere tekst (tekstuddrag)
 • demonstrere viden om filosofiske problemstillinger og teorier vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, samfund og natur inden for såvel praktisk som teoretisk filosofi
 • demonstrere et kendskab til filosofiske problemers, begrebers og teoriers idéhistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling
 • redegøre for vigtige traditionelle løsningsforslag til givne filosofiske problemer
 • behandle og diskutere en filosofisk problemstilling belyst ved materiale fra nyeste tid (seneste 20 år)
 • udvise evne til at håndtere begrebslige definitioner og distinktioner
 • udvise elementært kendskab til argumentationsteori og logik
 • indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling af klassisk eller hverdagsagtig karakter
 • redegøre for og vurdere etiske aspekter ved personlige, sociale eller videnskabelige problemstillinger
 • skelne mellem forskellige vidensformer, sådan som de gør sig gældende på tværs af og inden for de forskellige fag og videnskabsområder
 • formulere og formidle resultatet af en fordybelse i en filosofisk problemstilling i forbindelse med et projektarbejde.

Eksamen

Eksamen er mundtlig (ca. 1 times forberedelse og ca. 30 minutters eksamination).

Moduloversigt

1

Filosofi og argumentation

Hvad er filosofi, og hvilken rolle spiller argumenter?
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal timer
31
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
2

Erkendelse, viden og videnskab

Hvad er viden og erkendelse, er det muligt at opnå sikker viden?
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal timer
15
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
3

Videnskabsteori

Hvad er videnskaben/videnskabernes opgave, muligheder og begrænsninger?
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal timer
25
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
4

Etik og metaetik

Hvad er etisk rigtigt, hvad vil det sige, at noget er etisk rigtigt?
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal timer
23
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
5

Praktisk etik

Projektarbejde med fokus på praktisk anvendelse af etisk teori.
Skriftlige opgaver
1
Tekstlæsning, ca. antal timer
37
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
6

Retfærdighed og det gode samfund

Hvad karakteriserer et godt samfund?
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal timer
25
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
7

Menneskesyn

Hvad er et menneske? Hvad er særligt for mennesket?
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal timer
28
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
8

Kærlighed og køn

Hvad er kærlighed? Hvilken rolle spiller køn, og hvilken rolle bør det spille?
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal timer
35
Tidsforbrug, ca. antal timer
15