Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Faget filosofi beskæftiger sig med filosofiske problemer og filosofisk argumentation. Filosofi behandler spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber. Det er filosofiens væsen, på tværs af de faglige og videnskabelige grænser, at stille stadig dybere spørgsmål og at reflektere kritisk over mulige svar og argumenter. Faget anlægger såvel et systematisk som et idéhistorisk og et aktualiserende perspektiv på sine problemstillinger.

Kernestof

 • væsentlige problemstillinger inden for teoretisk filosofi
 • væsentlige problemstillinger inden for praktisk filosofi
 • elementær argumentationsteori
 • en elementær filosofi- og idéhistorisk oversigt over de væsentligste perioder: antikken, renæssancen, oplysningstiden og moderne tid.

Mål

Som kursist skal du kunne:

 • genkende og redegøre for filosofiske problemstillinger
 • demonstrere viden om filosofiske problemstillinger og teorier vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, samfund og natur inden for såvel praktisk som teoretisk filosofi
 • demonstrere et elementært kendskab til filosofiske problemers, begrebers og teoriers idéhistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling
 • redegøre for vigtige traditionelle løsningsforslag til givne filosofiske problemer
 • udvise evne til at håndtere begrebslige definitioner og distinktioner
 • udvise elementært kendskab til argumentationsteori
 • indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling af klassisk eller hverdagsagtig karakter
 • genkende og redegøre for samt vurdere etiske problemstillinger
 • skelne mellem forskellige vidensformer, sådan som de gør sig gældende på tværs af og inden for de forskellige fag og videnskabsområder.

Eksamen

Eksamen er mundtlig (ca. 48 times forberedelse og ca. 24 minutters eksamination). Kendt tekst.

Moduloversigt

1

Den retfærdige stat, del 1

Den idehistoriske udvikling i samfundsfilosofien. Primærtekster: Platon og Hobbes.
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal timer
31
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
2

Den retfærdige stat, del 2

Oplysningsfilosofi og menneskerettigheder. Primærtekster: Locke og Kant
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal timer
30
Tidsforbrug, ca. antal timer
10
3

Det etisk rigtige, del 1

Forskellen på pligtetik og konsekventialistisk etik. Case om organdonation. Primærtekster: Bentham, Kant og Rossel.
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal timer
25
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
4

Det etisk rigtige, del 2

Hvordan argumenterer man for sammenhængende for sin holdning til et etisk dilemma? Primærtekst: Singer.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal timer
23
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
5

Sjæl, legeme og eksistensen af en omverden

De grundlæggende spørgsmål inden for teoretisk filosofi om, hvad virkeligheden består af, og hvordan vi erkender vores omverden. Primærtekster: Descartes, Berkeley og d’Holbach.
Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal timer
37
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
6

Videnskabsfilosofi

Hvad er videnskab? Og hvorfor er videnskaben mere troværdig end andre kilder til ’sandheden’? Primærtekster: Carnap, Popper og Kuhn.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal timer
25
Tidsforbrug, ca. antal timer
15