Hop til indholdet.

Forudsætninger

Fransk begyndersprog 0-B kræver ingen særlige forudsætninger.

Fagbeskrivelse

Fagets pensum består af emner, som er samlet i otte moduler.
Med henblik på sikring af tekstforståelse er alle tekster forsynet med en række arbejdsspørgsmål.
Som afrunding indeholder hvert modul desuden to opgaver, som besvares skriftligt og afleveres via Canvas.
Gennem arbejdet med de 8 moduler opbygges det nødvendige ordforråd, den grammatiske viden og brugen af de tekstanalytiske begreber. Desuden opnås gennem arbejdet med modulerne den nødvendige baggrundsviden til perspektivering af teksterne i forbindelse med mundtlig eksamen.

Hvad man ikke kan lære på e-learning

At tale fransk. Man skal altså i forvejen have en vis mundtlig udtryksfærdighed og et passende stort aktivt ordforråd, før man melder sig til e-learning.

Kernestof

 • De grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse.
 • De grundlæggende regler for fransk udtale og intonation.
 • Et bredt udvalg af fransksprogede litterære og ikke-litterære tekster. Der skal indgå tekster fra
  det 20. og det 21. århundrede.
 • Alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation med særligt fokus på de studerede emner.
 • Centrale samfundsmæssige forhold i Frankrig samt i et eller flere frankofone lande.

Eksamen

Der er mundtlig eksamen på fransk begyndersprog B.

Skriftlig eksamen

 • 1 times prøve uden hjælpemidler i ordforråd, tekstforståelse og grammatik. 3 timers prøve med alle hjælpemidler, også internet, i skriftlig fremstilling. Varighed i alt: 4 timer.

Mundtlig eksamen

 • En ukendt tekst på 1 normalside skal analyseres og sættes i perspektiv til et af de læste temaer. Foregår på fransk.
 • Et ukendt billedmateriale om almene emner. Samtale om billedet på fransk.
 • 60 minutters forberedelse umiddelbart før mundtlig eksamen:
 • Ordbøger til rådighed i forberedelsestiden.
 • Eksaminationstid: 30 minutter.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.

Moduloversigt

1

Begynderforløb 1

Sig de første sætninger på fransk og grundlæg et ordforråd.
Opgaver antal
1 skriftlig, 1 mundtlig
Tekstlæsning ca. antal sider
12
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
2

Begynderforløb 2

Styrk mundtlig sprogfærdighed og udbyg ordforråd.
Opgaver antal
1 skriftlig, 1 mundtlig
Tekstlæsning ca. antal sider
20
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
3

Begynderforløb 3

Træn mundtlig sprogfærdighed og lær grammatik.
Opgaver antal
1 skriftlig, 1 mundtlig
Tekstlæsning ca. antal sider
25
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
4

La famille 1

Opnå viden om frankofoni og opøv evnen til at præsentere en tekst.
Opgaver antal
1 skriftlig, 1 mundtlig
Tekstlæsning ca. antal sider
20
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
5

La famille 2

Styrk ordforrådet om familie og gør rede for en tekst.
Opgaver antal
1 skriftlig, 1 mundtlig
Tekstlæsning ca. antal sider
31
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
6

Les contes

Styrk evnen til tekstanalyse, opbyg ordforråd til at tale om eventyr.
Opgaver antal
1 skriftlig, 1 mundtlig
Tekstlæsning ca. antal sider
18
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
7

La guerre 1

Styrk evnen til at sammenligne tekster med fælles tema.
Opgaver antal
1 skriftlig, 1 mundtlig
Tekstlæsning ca. antal sider
5
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
8

La guerre 2

Styrk mundtlig sprogfærdighed og træn til eksamen.
Opgaver antal
1 skriftlig, 1 mundtlig
Tekstlæsning ca. antal sider
28
Samlet tidsforbrug ca. timer
25