Hop til indholdet.

Forudsætninger

For at deltage i fransk begyndersprog B-A skal du have fransk begyndersprog B eller tilsvarende forudsætninger.

Fagbeskrivelse

Fagets pensum består af emner, som er samlet i otte moduler.
Med henblik på sikring af tekstforståelse er alle tekster forsynet med en række arbejdsspørgsmål.
Som afrunding indeholder hvert modul desuden to opgaver, som besvares skriftligt og afleveres via Canvas.
Gennem arbejdet med de 8 moduler opbygges det nødvendige ordforråd, den grammatiske viden og brugen af de tekstanalytiske begreber. Desuden opnås gennem arbejdet med modulerne den nødvendige baggrundsviden til perspektivering af teksterne i forbindelse med mundtlig eksamen.

Hvad man ikke kan lære på e-learning

At tale fransk. Man skal altså i forvejen have en vis mundtlig udtryksfærdighed og et passende stort aktivt ordforråd, før man melder sig til e-learning.

Kernestof

 • De grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse.
 • De grundlæggende regler for fransk udtale og intonation.
 • Et bredt udvalg af fransksprogede litterære og ikke-litterære tekster. Der skal indgå tekster fra det 20. og det 21. århundrede.
 • Alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation med særligt fokus på de studerede emner.
 • Centrale samfundsmæssige forhold i Frankrig samt i et eller flere frankofone lande.

 

Eksamen

Der er både skriftlig og mundtlig eksamen på A-niveauet.

Skriftlig eksamen

 • 1 times prøve uden hjælpemidler i ordforråd, tekstforståelse og grammatik. 3 timers prøve med alle hjælpemidler, også internet, i skriftlig fremstilling. Varighed i alt: 4 timer.

Mundtlig eksamen

 • 24 timers forberedelse: En ukendt tekst på 4 normalsider skal analyseres og  sættes i perspektiv til et af de læste temaer. Foregår på fransk.
 • 30 minutters forberedelse umiddelbart før mundtlig eksamen:
 • En ukendt tekst på 1 normalside skal refereres i hovedtræk på dansk.
 • Ordbøger til rådighed i forberedelsestiden.
 • Et ukendt billedmateriale om almene emner. Samtale om billedet på fransk.
 • Eksaminationstid: 30 minutter.
 • Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.

 

Moduloversigt

1

L’enfance, section 1

Styrk mundtlig udtryksfærdighed og få større ordforråd.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
22
Samlet tidsforbrug ca. timer
30
2

L’enfance, section 2

Styrk læsefærdighed og konsolider ordforrådet om barndom og familie.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
17
Samlet tidsforbrug ca. timer
15
3

Eksamenstræning 1

Træn til skriftlig og mundtlig eksamen.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
5
Samlet tidsforbrug ca. timer
10
4

La francophonie, section 1

Opnå viden om frankofoni og opøv evnen til at præsentere en tekst.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
20
Samlet tidsforbrug ca. timer
20
5

La francophonie, section 2

Styrk læsefærdighed, gør rede for en tekst.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
31
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
6

Passion, section 1

Styrk evnen til tekstanalyse, opbyg ordforråd til at tale om menneskelige relationer.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
18
Samlet tidsforbrug ca. timer
20
7

Eksamenstræning 2

Træn skriftlig og mundtlig eksamen.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
5
Samlet tidsforbrug ca. timer
10
8

Passion, section 2

Styrk evnen til at sammenligne tekster med fælles tema.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
28
Samlet tidsforbrug ca. timer
25