Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Faget fysik 0-B er delt op i en teoretisk del og en eksperimentel del. Den eksperimentelle del af faget vil blive dækket af to laboratoriekurser, ét kursus for C-niveau, og ét for B-niveau. Du har mødepligt til begge laboratoriekurser som vil foregå over to weekender.
Da studiet indeholder både C- og B-niveau, skal begge kurser følges og efterfølgende godkendes for at kunne gå op til eksamen i fysik.

Den teoretiske del af stoffet er delt op i otte moduler, der hver indeholder et antal opgaver, som skal besvares. Desuden de to laboratoriekurser.

Udover selve stoffet skal du lære fagets sprog, du skal kunne anvende regneark og lave korrekte grafer, du skal lære noget om målinger og kvaliteten af disse. Og du skal lære at formidle dine resultater gennem opgaver og rapporter.

Mange af emnerne bliver perspektiveret til dagligdagen fx regnbue inden for brydning, lyslederkabel i forbindelse med total refleksion, afstanden til stjernerne inden for kosmologi m.m.

Fysik bruger matematikken som arbejdsredskab. Det forudsættes, at du enten har eller er i gang med matematik på B-niveau.

Eksamen

Eksamen er mundtlig og todelt. Første del af prøven er eksperimentel, hvor du vil arbejde i laboratoriet i 1½ time i gruppe med en eller to andre eksaminander med, en kendt eksperimentel problemstilling. Anden del af prøven er individuel og mundtlig.

Eksaminationstiden er 24 minutter. Der gives 24 minutters forberedelsestid. Opgaven omhandler et fortrinsvis teoretisk, fagligt emne og indeholder et bilag, der kan være grundlag for perspektivering af emnet. Alle stillede teoretiske eksamensopgaver er – bortset fra bilagene – kendt i god tid inden eksamen.

Moduloversigt

1

Energi

Læsestof sider
40
Samlet tidsforbrug
35
2

Elektricitetslære

Læsestof sider
36
Samlet tidsforbrug
35
3

Bølger

Læsestof sider
36
Samlet tidsforbrug
30
4

Atomfysik

Læsestof sider
30
Samlet tidsforbrug
30
5

Kernefysik

Læsestof sider
36
Samlet tidsforbrug
35
6

Mekanik

Læsestof sider
39
Samlet tidsforbrug
35
7

Kosmologi

Læsestof sider
41
Samlet tidsforbrug
35
8

Gasfysik og opdrift

Læsestof sider
40
Samlet tidsforbrug
40
9

Laboratoriekursus

Samlet tidsforbrug
40
10

Laboratoriekursus

Samlet tidsforbrug
40