Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

På fysik C beskæftiger du dig med den fysiske verden, altså naturen. Du skal lære at undersøge og forstå fysiske problemstillinger, herunder anvende fysiske størrelser og enheder korrekt. Du skal lære at forstå fysiske teorier og modeller og herfra forudsige fysiske fænomener ved beregninger og eksperimenter.
Faget er delt op i en teoretisk del og en eksperimentel del. Den eksperimentelle del af faget vil blive dækket af et laboratoriekursus for C-niveau. Du har mødepligt til laboratoriekurset.

Kurset skal følges og efterfølgende godkendes for at kunne gå op til eksamen i fysik.

Den teoretiske del af stoffet er delt op i fire moduler, der hver indeholder et antal opgaver, som skal besvares.

Udover selve stoffet skal du lære fagets sprog, du skal kunne anvende regneark og lave korrekte grafer, du skal lære noget om målinger og kvaliteten af disse. Og du skal lære at formidle dine resultater gennem opgaver og rapporter. Modulopgaver kan kun godkendes hvis de er læsbare og i øvrigt følger fagets krav.

Fysik bruger matematikken som arbejdsredskab. Det forudsættes, at du enten har eller er i gang med matematik på C-niveau.

Kernestof

Kernestoffet er følgende:

Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede

 • grundtræk af den nuværende fysiske beskrivelse af universet og dets udviklingshistorie, herunder det kosmologiske princip og universets udvidelse
 • jorden som planet i solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener
 • atomer som grundlag for forklaring af makroskopiske egenskaber ved stof.
 • atomfysik, Bohrs atommodel og emission og absorption. Niels Bohr var tidligere en af verdens førende fysikere og var med til at grundlægge kvantemekanikken og havde mange diskussioner med en anden stor fysiker: Albert Einstein.

Energi

 • beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt og nyttevirkning
 • eksempler på energiformer og en kvantitativ behandling af omsætningen mellem mindst to energiformer

Lyd og lys

 • grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens og udbredelsesfart
 • det elektromagnetiske spektrum og fotoner
 • eksperimentel bestemmelse af bølgelængde
 • fysiske egenskaber ved lyd og lys samt deres forbindelse til sanseindtryk

Mål

Kursisterne skal:

 • kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener
 • gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
 • kunne beskrive og udføre enkle kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder opstille og falsificere enkle hypoteser
 • kunne præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og behandle dem med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • kunne formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe

Eksamen

Eksamen er mundtlig. Det er en 24-timers eksamen, hvor du trækker spørgsmålet dagen før selve eksaminationen

Eksaminationstiden er 24 minutter og der er ikke yderligere forberedelsestid på selve dagen

Opgaven omhandler et fortrinsvis teoretisk, fagligt emne og indeholder et bilag, der kan være grundlag for perspektivering af emnet.

Alle stillede teoretiske eksamensopgaver er – bortset fra bilagene – kendt i god tid inden eksamen

Moduloversigt

1

Energi

Tekstlæsning ca. antal sider
40
Samlet tidsforbrug ca.timer
35
2

Lys og optiske fænomener

Tekstlæsning ca. antal sider
33
Samlet tidsforbrug ca. timer
35
3

Musik og lyd

Tekstlæsning ca. antal sider
42
Samlet tidsforbrug ca. timer
35
4

Astronomi

Tekstlæsning ca. antal sider
76
Samlet tidsforbrug ca. timer
35
5

Laboratoriekursus, et emne og atomfysik

Samlet tidsforbrug ca. timer
40