Hop til indholdet.

Forudsætninger

For at deltage i historie 0-B skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Du vil i historie på e-learning komme til at beskæftige dig med centrale aspekter af dansk og europæisk historie samt verdenshistorie. Fokus er især på nyere tid fra 1500 til i dag. Der arbejdes med mange sider af fortidens samfundsliv. Det gælder især politisk og økonomisk historie samt kultur- og bevidsthedshistorie.

Sideløbende med at der skabes overblik over og indsigt i vigtige perioder og udviklinger i historien, arbejdes der systematisk med fagets metodiske spørgsmål – herunder især med kildetekster (gamle som nye) og med forskellige historiesyn. Desuden søger vi generelt at træne evnen til at studere ved at fokusere på studiekompetencer især korrekt dokumentation og Blooms taksonomi.

Der er to områder i faget:

 • at få et historisk overblik
 • at lære at kritisk anvende forskellige kildematerialer.

Kernestof

Historie har fokus på to overordnede områder: Historisk overblik og kildebrug

Historisk overblik:

 • Hvordan har samfundet set ud på forskellige tidspunkter?
 • Hvornår er der sket brud i samfundet, der har ført til nye samfund?
 • Hvilke begivenheder har skabt disse nye samfund?
 • Hvem og hvad har skabt disse begivenheder?
 • Hvilke idéer ligger til grund for det samfund vi har i dag?
 • Hvilke idéer har Danmark, Europa og verden afprøvet og afvist?

Kildebrug:

 • Hvad er en historisk kilde?
 • Hvad skal man være opmærksom på, når man skal bruge en kilde?
 • Hvordan kan man bruge en kilde til at blive klogere på en historisk begivenhed?
 • Hvilke spørgsmål er gode at stille for at bruge en kilde?
 • Hvordan skal man dokumentere, at man bruger en kilde?

Mål

 • at du får forståelse for historiske perioder, idéer og sammenhænge
 • at du lærer at analysere og bruge kilder til historien.

Litteratur/materialer

Carl-Johan Bryld: Verden før 1914 – i dansk perspektiv, Systime, ibog, 2016
Carl-Johan Bryld: Verden efter 1914 – i dansk perspektiv, Systime, ibog, 2016
+ supplerende materiale på pdf, video og links.

Eksamen

Eksamen er mundtlig. 90 minutters forberedelse til at bearbejde ukendte bilag på 3-4 normalsider. Du skal formulere og besvare 2-3 relevante problemstillinger, som du fremlægger for lærer og censor. Eksaminationen er 30 minutter inkl. votering og karaktergivelse.

Moduloversigt

1

Den europæiske middelalder, renæssance og reformation

Hvordan hang middelalderens samfund sammen og hvordan ændredes Europa under reformation og renæssance?
Skriftlige opgaver antal
4
Tekstlæsning ca. antal sider
65
Tidsforbrug, ca. antal timer
20
2

Enevælde, oplysning og revolutioner

Hvad kendetegnede enevælden og hvilke idéer i oplysningstiden frembragte revolution og frihedsønsker i Europa?
Skriftlige opgaver antal
4
Tekstlæsning ca. antal sider
55
Tidsforbrug, ca. antal timer
20
3

Nationalisme, demokrati og industrialisering i 1800-tallets Danmark

Hvordan blev Danmark en demokratisk nation og hvilke forandringer lå til grund for industrialiseringen?
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
90
Tidsforbrug, ca. antal timer
45
4

Verden og ”Vesten” – fra imperialisme til afkolonisering

Hvilken opfattelse af verden ledte til imperialismen og hvordan blev den afviklet?
Skriftlige opgaver antal
4
Tekstlæsning ca. antal sider
90
Tidsforbrug, ca. antal timer
45
5

Mellemkrigstiden i Europa - Historieopgaven.

Med udgangspunkt i baggrundslæsning om perioden skal du udarbejde en akademisk opgave.
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
100
Tidsforbrug, ca. antal timer
45
6

Om erindringshistorie og historiebrug

Hvordan kan man bruge og misbruge historie?
Skriftlige opgaver antal
4
Tekstlæsning ca. antal sider
90
Tidsforbrug, ca. antal timer
45
7

Danmark efter 1945 - fra modernitet til senmodernitet

Hvilke nye livsformer opstod i Danmark efter 1945 og hvorfor?
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
90
Tidsforbrug, ca. antal timer
45
8

Ny Verdensorden og Globalisering

Hvilke forandringer forårsager globaliseringen?
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
90
Tidsforbrug, ca. antal timer
45