Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

På idræt B arbejdes der med både teoretisk og praktisk idræt.

Den praktiske undervisning er organiseret i weekendkurser, og tager udgangspunkt i områderne boldspil, klassiske og nye idrætter samt musik og bevægelse. Det brede fokusområde gør, at man kommer til at prøve kræfter med både individuelle og holdidrætter.

Teoretisk arbejdes der med idræt fra både et naturvidenskabeligt og et samfundsvidenskabeligt perspektiv. Man kommer derfor både omkring menneskets anatomi, fysiologi og motivation, men også emner omkring folkesundhed og idrættens kulturelle værdier.

Idræt B består af otte moduler der alle er bygget op omkring et kapitel i grundbogen B – for bedre idræt. Til hvert af disse moduler er der typisk både en skriftlig aflevering og en videoaflevering hvor du fx skal filme en færdighed eller mundtligt besvare en opgave. Derudover skal du også udarbejde og gennemføre et opvarmningsprogram, og et træningsforløb over otte uger.

Kernestof

Kernestoffet er:

  • aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
  • alsidige idrætsdiscipliner og -aktiviteter, der tilgodeser kropsbeherskelse og boldbeherskelse
  • idrætsdiscipliner og -aktiviteter samt træning, der tilgodeser fordybelse under inddragelse af fagets teoriområder
  • natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier om træning, livsstil og idrætsvaner
  • idrætter, der fokuserer på samarbejde og etik og fremmer selvværd
  • de for undervisningen relevante videnskabelige metoder

Mål

Der er tre fokusområder i idræt.

  1. Fokusområde fysisk aktivitet
  2. Fokusområde teoriforståelse
  3. Fokusområde træning

Litteratur/materialer

Der er otte moduler som alle knyttet til et kapitel i grundbogen B – for bedre idræt. Der vil til de fleste kapitler yderligere være supplerende litteratur. Pensum vil være på mellem 20 og 30 sider til hver modul, og alt vil være tilgængeligt digitalt.

Eksamen

Idræt B består både af en praktisk og en mundtlig eksamen. I den praktiske del skal du op i to af de tematiske forløb du er blevet undervist i under weekendkurset. Denne del tager ca. 21 min. inklusiv bedømmelse. I den mundtlige eksamen trækker du en ukendt case som du skal besvare ud fra det teoretiske materiale. Denne del tager ca. 24 min. inklusiv bedømmelse, og du har ca. 48 min. forberedelse.

 

Moduloversigt

1

Anatomi og bevægelseslære

Skriftlige opgaver antal
1
Videoaflevering
1
Tekstlæsning ca. antal sider
20-30
2

Aerobt arbejde

Skriftlige opgaver antal
1
Videoaflevering
1
Tekstlæsning ca. antal sider
20-30
3

Anaerobt arbejde

Skriftlige opgaver antal
1
Videoaflevering
1
Tekstlæsning ca. antal sider
20-30
4

Muskler og styrke

Skriftlige opgaver antal
1
Videoaflevering
1
Tekstlæsning ca. antal sider
20-30
5

Motivation og målsætning

Skriftlige opgaver antal
1
Videoaflevering
1
Tekstlæsning ca. antal sider
1
6

Sundhed i et biologisk perspektiv

Skriftlige opgaver antal
1
Videoaflevering
1
Tekstlæsning ca. antal sider
20-30
7

Befolkningens idrætsadfærd

Skriftlige opgaver antal
1
Videoaflevering
1
Tekstlæsning ca. antal sider
20-30
8

Idræt som kultur

Skriftlige opgaver antal
1
Videoaflevering
1
Tekstlæsning ca. antal sider
20-30