Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Fagets pensum består af emner, som er samlet i otte moduler.
De første tre moduler regnes som ’Begynderforløb’, hvor du skal opbygge et grundlæggende grammatisk viden og et alment ordforråd, mens du træner dine sproglige færdigheder. Dette arbejde foregår ved hjælp af begynderbogen ’Passaparola’.

Hvis du ikke har lært italiensk før, anbefales der, at du afsætter minimum 8 ugers intensivt og systematisk arbejde til de første tre moduler (begynderforløbet). De første afleveringsopgaver er udformet som grammatisk test, hvor du skal vise, at du har styr på de grammatiske emner og ordforråd.

Resten af læsepensum består i nogle kortere tekster: noveller, artikler og kortfilm, samt grammatiske øvelser, organiseret omkring emner. Som afrunding indeholder hvert modul 2-3 skriftlige- og mundtlige opgaver som afleveres via Canvas.

Arbejdet med disse moduler bygger videre på generelt ordforråd og grundgrammatik.
Det sidste modul tjener som eksamenstræning med eksamenslignende modulopgave.

Kernestof

Kernestoffet er:

 • De grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse
 • De grundlæggende regler for italiensk udtale og intonation
 • Et basis ordforråd, som du har brug for i samtaler om almene og om de studerende emner
 • Et udvalg af nutidige italiensksprogede litterære og ikke-litterære tekster.
 • Historiske og kulturelle og samfundsmæssige forhold i Italien.

Mål

Kursisterne skal kunne:

 • Forstå hovedindholdet af enkelt italiensk tale- og skrift om almindelige emner
 • Deltage i samtale på en enkelt og sammenhængende italiensk om kendte såvel som almene emner
 • Mundtligt og skriftligt udtrykke sig om kendte og almene emner på et enkelt og sammenhængende sprog
 • Anvende kendskab til italienske kultur- og samfundsforhold i samtale på italiensk i forbindelse med de studerede emner.

Eksamen

På italiensk B afholdes der en mundtlig prøve, som består af to dele:

 1. Præsentation og samtale om en ukendt tekst på ½ normalside
  Teksten har tilknytning til et af de studerede emner, som også inddrages i samtalen på italiensk.
 2. Samtale om en ukendt billedmateriale om almene emner

Forberedelsestid: 1 time.
Eksaminationstid: ca. 30 minutter, inklusiv votering.
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.

PS: Der er ikke skriftlig eksamen på begyndersprogets B-niveau.

Moduloversigt

1

Begynderforløb 1

Kapitler i begynderbogen
6
Afleveringsopgaver antal
2
Samlet tidsforbrug ca. timer
40
2

Begynderforløb 2

Kapitler i begynderbogen
6
Afleveringsopgaver antal
2
Samlet tidsforbrug ca. timer
40
3

Begynderforløb 3

Kapitler i begynderbogen
6
Afleveringsopgaver antal
3
Samlet tidsforbrug ca. timer
40
4

La famiglia

Tekstlæsning ca. antal sider
15
Afleveringsopgaver antal
3
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
5

L’amicizia

Tekstlæsning ca. antal sider
20
Afleveringsopgaver antal
3
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
6

I mammoni

Tekstlæsning ca. antal sider
25
Afleveringsopgaver antal
3
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
7

Le favole

Tekstlæsning ca. antal sider
15
Afleveringsopgaver antal
3
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
8

Un giorno importante

Tekstlæsning ca. antal sider
15
Afleveringsopgaver antal
3
Samlet tidsforbrug ca. timer
25