Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Gennem arbejdet med italiensk sprog udvikler eleverne deres evne til at kommunikere på italiensk. Studiet af italiensk kultur og litteratur giver viden og indsigt, som bibringer eleverne såvel forståelse af italiensk samfund og kultur som øget omverdensforståelse og interkulturel bevidsthed. Italiensk B giver kendskab til en kultur, der spiller en væsentlig rolle i Europas kulturelle udvikling og skærper elevernes æstetiske opmærksomhed. Endelig sætter italienskfaget eleverne i stand til gennem kulturmødet at reflektere over egen kultur i sammenligning med den italienske kultur.

Kernestof

Kernestoffet er:

 • de grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse, både vedrørende samtalers og teksters struktur og vedrørende den nødvendige syntaks og morfologi
 • et grundlæggende ordforråd og idiomatik, som eleverne har brug for i samtaler både om almene emner og om de studerede emner
 • de grundlæggende elementer i italiensk udtale og intonation, receptivt såvel som produktivt
 • nutidige mundtlige og skriftlige litterære og ikke-litterære udtryksformer fra Italien
 • historiske, kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner
 • aktuelle forhold i Italien. Der skal indgå italiensksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier
 • centrale samfundsmæssige forhold i Italien.

Mål

Kursisterne skal kunne:

 • forstå hovedindholdet, når der tales et enkelt italiensk om kendte såvel som almene emner formidlet gennem forskellige medier
 • deltage i samtale på et enkelt og sammenhængende italiensk om kendte såvel som almene emner
 • læse og i hovedtræk forstå ubearbejdet italiensk skønlitteratur og sagprosa i et enkelt sprog
 • mundtligt redegøre for et kendt emne på et enkelt og sammenhængende italiensk
 • udtrykke sig skriftligt om kendte såvel som almene emner på et enkelt og sammenhængende italiensk
 • anvende det erhvervede kendskab til italienske kultur- og samfundsforhold i samtale på italiensk og i arbejdet med de studerede emner
 • relatere det erhvervede kendskab til italienske kultur- og samfundsforhold til andre kultur- og samfundsforhold
 • benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i arbejdet med italiensk.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve. Prøven består af to dele med en samlet eksaminationstid på ca. 30 minutter:

 1. Redegørelse og uddybende samtale på italiensk samt tekstforståelse med udgangspunkt i en ukendt, ubearbejdet italiensksproget prosatekst med et omfang på ca. én normalside a 1300 bogstaver. Teksten forsynes med en kort introduktion på italiensk, og kun realkommentarer og særlige gloser anføres. Teksten skal have tilknytning til ét af de studerede emner. De emner, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet. Det studerede emne inddrages i præsentationen, som efterfølges af en uddybende samtale.
 2. Samtale på italiensk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner.

Til 1. og 2. gives en samlet forberedelsestid på ca. én time.

Moduloversigt

1

Begynderforløb 1

Skriftlige opgaver antal
2
2

Begynderforløb 2

Skriftlige opgaver antal
2
3

La famiglia

Skriftlige opgaver antal
2
4

Tema: Pensiamo a studiare!

Skriftlige opgaver antal
1
Videoaflevering
1
5

Tema: I mammoni

Skriftlige opgaver antal
2
6

Tema: Le fiabe

Skriftlige opgaver antal
2
7

Tema: Un giorno importante 1

Skriftlige opgaver antal
2
8

Tema: Un giorno importante 2

Skriftlige opgaver antal
2