Hop til indholdet.

Kernestof

Stoffers opbygning

 • grundstoffernes periodesystem
 • kemisk binding i relation til stoffers opbygning, tilstandsform og opløselighedsforhold.

Mængdeberegninger

 • mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsninger.

Stofkendskab, herunder anvendelser af stofferne

 • kemisk nomenklatur
 • uorganisk kemi: stofkendskab til udvalgte forbindelser af metaller og ikke-metaller
 • organisk kemi: struktur- og isomeriforhold samt fysiske og kemiske egenskaber for stofklasserne carbonhydrider, alkoholer, carboxylsyrer og estere
 • udvalgte biologisk aktive forbindelser.

Kemiske reaktioner

 • kemisk ligevægt, herunder ligevægtsloven og forskydning på kvalitativt og kvantitativt grundlag
 • redoxreaktioner, herunder afstemning af disse
 • syre-basereaktioner, herunder pH beregninger i vandige opløsninger af syrer og baser
 • reaktionshastighed på kvalitativt grundlag, herunder katalyse.

Eksperimentelt arbejde

 • syntese, separation, kvalitative analyser og kvantitative metoder, kemikalier og sikkerhed.

Mål

Det overordnede formål er at give kursisterne forståelse for naturvidenskabelig tankegang og metode.

Mere konkret skal kursisterne opnå en indsigt i fagets metoder, begreber og lovmæssigheder. Kursisterne skal lære, at alt stof består af atomer. De skal endvidere opnå kendskab til forskellige stoftyper samt have indsigt i, hvordan de forskellige kemiske stoffer reagerer.

Laboratoriekursus

Den eksperimentelle del af kemien praktiseres på et laboratoriekursus.

Man skal helst have gennemgået alle de 8 moduler, som faget er inddelt i, inden laboratoriekurset, der normalt finder sted i begyndelsen af april. På laboratoriekurset, som varer 20 lektioner, skal man udføre 10 kemiøvelser og bagefter skrive og aflevere rapporter. Rapporterne rettes og godkendes af kemilæreren på kurset.

Eksamen

Eksamen er mundtlig, med 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination.

Moduloversigt

1

Kemisk reaktionshastighed

Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
15
Tidsforbrug, ca. antal timer
20
2

Kemiske ligevægte

Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
15
Tidsforbrug, ca. antal timer
20
3

Redoxreaktioner og kemiske bindingstyper

Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal sider
40
Tidsforbrug, ca. antal timer
20
4

Syre/base, pH og titrering

Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
30
Tidsforbrug, ca. antal timer
20
5

Carbonhydrider, alkoholer, phenoler og ethere

Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
45
Tidsforbrug, ca. antal timer
20
6

Alkoholer, ketoner, aldehyder, carboxylsyrer og estre

Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal sider
30
Tidsforbrug, ca. antal timer
20
7

Aminer, amider proteiner og lipider samt isomeri

Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
35
Tidsforbrug, ca. antal timer
20
8

Quiz, repetition

Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal sider
Pensum
Tidsforbrug, ca. antal timer
20