Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Det er formålet med undervisningen, at eleverne tilegner sig færdigheder i kinesisk talesprog og skriftsprog samt indsigt i kinesiske samfunds- og kulturforhold.

Kernestof

Kernestoffet er:

 • systematisk og progressiv træning af udtale og intonation gennem udtaleøvelser, især træning af toner og udtale af de erfaringsmæssigt svære lyde
 • systematisk og progressiv træning af lytte- og talefærdighed, herunder evnen til at indgå i dialog om og selvstændig præsentation af kendte, studerede dagligdags emner
 • mediebaseret materiale som støtte for sprogindlæring, herunder lytteforståelse, læseforståelse og talefærdighed, samt som støtte for kultur- og samfundsforståelse
 • systematisk og progressiv træning af et aktivt skrifttegnsforråd på ca. 100 centrale kinesiske ord
 • lærebogstekster i form af dialoger og tekster, der belyser kulturelle og samfundsmæssige forhold i det moderne Kina
 • basale dele af kinesisk grammatik
 • anvendelse af relevante centrale hjælpemidler, herunder ordbøger og it-baserede programmer
 • indføring i kinesiske kulturelle og samfundsmæssige forhold i et omfang, der giver eleven mulighed for at forstå de studerede tekster og temaer.

Mål

Kursisterne skal:

 • kunne forstå hovedindholdet af talt kinesisk formidlet som dagligdags kommunikation om kendte, studerede emner
 • kunne kommunikere på kinesisk om kendte, studerede emner ved at udtale kinesisk forståeligt og benytte et basalt ordforråd inden for de studerede emner og tekster
 • kunne oversætte læste tekster, der ikke frembyder særlige vanskeligheder
 • kunne benytte fagets relevante hjælpemidler
 • kunne anvende strategier for sprogtilegnelse
 • opnå basal interkulturel forståelse gennem arbejdet med kulturelle og samfundsmæssige forhold i Kina.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 1 times forberedelsestid. I forberedelsestiden må du benytte alle hjælpemidler med undtagelse af kommunikation med omverdenen samt brug af internettet og oversættelsesprogrammer.

I første del af prøven præsenterer du et selvvalgt emne på kinesisk med materiale, som du har udarbejdet på forhånd. Derefter fører du en samtale med udgangspunkt i en kendt tekst på ca. 1 side, som du trækker ved eksamen.

Moduloversigt

1

Præsentation

Skriftlige opgaver antal
4
2

Familie

Skriftlige opgaver antal
3
3

At mødes

Skriftlige opgaver antal
3
4

Spørge om vej og trafik

Skriftlige opgaver antal
3
5

Tage med taxi og indkøb

Skriftlige opgaver antal
3
6

På markedet og at holde fødselsdag

Skriftlige opgaver antal
3
7

Eksamensforberedelse 1

Skriftlige opgaver antal
3
8

Eksamensforberedelse 2

Skriftlige opgaver antal
3