Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

I latin C lærer du at læse lettere latinske originaltekster og får opbygget evnen til at genkende latinske ord og begreber i vores nutidige sprog.

Du vil desuden beskæftige dig med grammatik, herunder dansk grammatik, da det er en forudsætning for at kunne forstå latin.

Faget støtter din forståelse for de historiske, samfundsmæssige og kulturelle linjer i Romerriget.

Du vil læse tekster om Troja og beskæftige dig med og læse tekster om og af Cæsar, Catul og Ovid.

Kernestof

Kernestoffet er:

 • lettere latinske originaltekster fra perioden før ca. 150 e.Kr.
 • romersk historie, samfund og kultur
 • latinsk morfologi og syntaks i det omfang, teksterne lægger op til det
 • grundlæggende latinsk ordforråd
 • latin i de europæiske sprog.

Mål

Kursisterne skal kunne:

 • oversætte lettere latinske originaltekster til dansk med brug af hjælpemidler som ordbog, grammatik og paralleloversættelse
 • sætte teksterne ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng og forholde sig til deres betydning i europæisk kultur
 • genkende og identificere almindeligt forekommende latinske enkeltformer ud fra kendskab til stammer og bøjningsendelser og anvende denne morfologiske viden i en syntaktisk analyse af latinske sætninger
 • udnytte sproglige iagttagelser i en forståelse af teksten
 • identificere centrale ord og begreber i de latinske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog, herunder videnskabssprogene
 • anvende den sproglige viden, de har fået i latin, til at beskrive og analysere dansk og fremmedsprog.

Litteratur/materialer

Hvert modul består af 3-5 opgaver.

“Pensum” består af tekster, som er samlet i tre temaer. Hvert tema udgør sit eget modul.

Gennem modulerne trænes systematisk forskellige aspekter af tekstlæsning, oversættelse og grammatik som er den centrale del af den mundtlige eksamen. Gennem arbejdet med væsentlige latinske tekster opnås indsigt i romersk kultur, dens forhold til græsk kultur og dens betydning for den senere europæiske tradition.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve med 24 timers gruppeforberedelse og en kort individuel forberedelse på 24 minutter. Eksaminationstiden er 24 minutter pr. eksaminand. Læreren sammensætter grupper på mellem én og fire efter samråd med kursisterne.

Moduloversigt

1

Introduktion

Arbejde med begynderstykker i latin og lettere oversættelse
Skriftlige opgaver antal
4
Tekstlæsning
Læse 4 tekster
2

Catul Gaius Valerius Catullus

Arbejde med emnet: Catul Gaius Valerius Catullus, en af de mest kendte digtere fra den romerske senrepublik,
Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning
Læse to baggrundstekster samt fire tekster med opgaver
3

Cæsar

Arbejde med Cæsar
Commentarii de bello Gallico (hans beretninger om Gallerkrigen).
Skriftlige opgaver antal
4
Tekstlæsning
Læse to tekster samt fire tekster med opgaver
4

Amores

Arbejde med digteren Ovid og hans digte om kærlighed - Amores.
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning
Tre tekster