Hop til indholdet.

Forudsætninger

For at deltage i matematik FED skal du have forudsætninger svarende til 9 klasse.

Fagbeskrivelse

Matematik FED består af matematik basis og matematik FED.
I matematik basis og matematik FED arbejdes med praktiske og anvendelsesorienterede emner fra hverdagslivet og samfundslivet gennem modellering og problembehandling. Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik
AVU–matematik undersøger og beskriver sammenhænge mellem den konkrete og den abstrakte verden. Faget bygger på forståelse af de faglige begreber, talfærdighed og ræsonnementer.

Kernestof

Basis
Tal og algebra

 • Positionssystemet
 • De fire regningsarter inden for de rationale tal
 • Brøkbegrebet
 • Procentbegrebet
 • Regning med enheder
 • Geometriske figurer.

F niveau
Tal og algebra

 • De fire regningsarter inden for de rationale tal
 • Procentregning
 • Potenser og rødder.

Geometri

 • Omsætning mellem enheder
 • Arealberegning af sammensatte figurer
 • Rumfangsberegning af mere komplicerede rumlige figurer
 • Målestoksforhold og ligedannethed
 • Konstruktioner
 • Trigonometriske beregninger i retvinklede trekanter.

Funktioner

 • Variabelbegrebet
 • Funktionsbegrebet
 • Ligefrem og omvendt proportionalitet.

E niveau
Tal og algebra

 • De fire regningsarter inden for de rationale tal
 • Procentregning
 • Talfølger.

Funktioner

 • Variabelbegrebet
 • Funktionsbegrebet
 • Lineære funktioner, grafisk løsning af to ligninger med to ubekendte.

Statistik

 • Deskriptiv statistik på enkelte og grupperede observationer, herunder tabeller, diagrammer, grafer, gennemsnit, indekstal og boksplot.

D niveau
Tal og algebra

 • De fire regningsarter inden for de reelle tal
 • Procentregning
 • Potenser og rødder
 • Løsning af ligninger, herunder reduktion og parentesregler.

Funktioner

 • Variabelbegrebet
 • Funktionsbegrebet
 • Lineære funktioner
 • Eksponentialfunktioner
 • Potensfunktioner.

Mål

Målet for kurset er at der udvikles matematikkompetencer (problembehandling, ræsonnement, modellering, symbolbehandling og kommunikation) og at øge kursisternes mulighed for at forbedre deres talforståelse, begrebsforståelse og regnefærdigheder, så de får bedre mulighed for aktivt at anvende matematik i hverdagslivet, og fremme forståelse, indsigt, kreativitet og kritisk sans. Kursisten skal erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag.

Litteratur/materialer

Plus AVU (I-bog) og diverse matematikprogrammer (Excel, GeoGebra).

Eksamen

Forløbet afsluttes med en skriftlig prøve (eksamen) og en mundtlige prøve (eksamen).
Den skriftlige prøve varer fire timer og du må benytte alle hjælpemidler, undtagen Internettet og mobiltelefon.
Den mundtlige prøve varer i ca. 30 minutter. Med udgangspunkt i din synopsis, skal du fremlægge dit emne og de matematiske problemstillinger, du har lagt op til i din synopsis.

Moduloversigt

B1

Tal og regning (herunder positionssystemet)

Samlet tidsforbrug
15
B2

Brøker

Samlet tidsforbrug
15
B3

Procent

Samlet tidsforbrug
15
B4

Geometri

Samlet tidsforbrug
15
F1

Procent, potenser og rødder

Samlet tidsforbrug
15
F2

Areal og rumfang samt omsætning mellem enheder

Samlet tidsforbrug
15
F3

Funktioner, målestoksforhold og konstruktioner

Samlet tidsforbrug
15
F4

Faglig dokumentation (synopsis og fremlæggelse F)

Samlet tidsforbrug
15
E1

Talfølger, funktioner

Samlet tidsforbrug
15
E2

Statistik – ikke grupperede observationer og procent

Samlet tidsforbrug
15
E3

Statistik – grupperede observationer og indeks

Samlet tidsforbrug
15
E4

Faglig dokumentation (synopsis og fremlæggelse E)

Samlet tidsforbrug
15
D1

Procent, reduktion, ligninger og potenser og rødder

Samlet tidsforbrug
15
D2

Funktionsbegrebet, lineære-, eksponential- og potensfunktioner

Samlet tidsforbrug
15
D3

Trigonometri og træning til skriftlig prøve (Eksamen)

Samlet tidsforbrug
15
D4

Arbejde med synopsis og fremlæggelse til mundtlig prøve

Samlet tidsforbrug
15