Hop til indholdet.

Forudsætninger

For at deltage i Matematik G skal du have forudsætninger svarende til 8. klasse eller FVU-Matematik trin 2

Fagbeskrivelse

Matematik G består af Matematik basis og Matematik G.
I Matematik basis og Matematik G arbejdes med praktiske og anvendelsesorienterede emner fra hverdagslivet og samfundslivet gennem modellering og problembehandling. AVU–matematik undersøger og beskriver sammenhænge mellem den konkrete og den abstrakte verden. Faget bygger på forståelse af de faglige begreber, talfærdighed og ræsonnementer.

Kernestof

Basis
Tal og algebra

 • Positionssystemet
 • De 4 regningsarter inden for de rationale tal
 • Brøkbegrebet
 • Procentbegrebet
 • Regning med enheder
 • Geometriske figurer

Kernestoffet G
Tal og algebra

 • De 4 regningsarter inden for de rationale tal
 • Procentregning
 • Potenser, kvadrat- og kubikrødder
 • Reduktion af enkle bogstavudtryk
 • Parentesregler
 • Løsning af enkle ligninger
 • Overslagsregning.

Geometri

 • Omsætning mellem enheder
 • Arealberegning af simple figurer
 • Rumfangsberegning af simple rumlige figurer
 • Målestoksforhold
 • Massefylde
 • Pythagoras’ læresætning
 • Konstruktioner.

Funktioner

 • Variabelbegrebet
 • Funktionsbegrebet
 • Koordinatsystemet
 • Lineære funktioner.

Statistik

 • Simpel deskriptiv statistik i forbindelse med enkeltobservationer og grupperede observationer, herunder tabeller, diagrammer, grafer og gennemsnit.

Mål

Målet for kurset er at der udvikles matematikkompetencer (Problembehandling, Ræsonnement, Modellering, Symbolbehandling og Kommunikation) og at øge kursisternes mulighed for at forbedre deres talforståelse, begrebsforståelse og regnefærdigheder, så de får bedre mulighed for aktivt at anvende matematik i hverdagslivet, og fremme forståelse, indsigt, kreativitet og kritisk sans. Kursisten skal erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag.

Litteratur/materialer

Plus AVU (I-bog) og diverse matematikprogrammer (Excel, GeoGebra).

Eksamen

Forløbet afsluttes med en kombineret mundtlig og skriftlig Prøve (eksamen), hvor der arbejdes med et problem fra hverdagslivet. I prøven indgår brug af it. Prøven varer i alt inkl. karaktergivning ca. 2 timer.

Moduloversigt

B1

Tal og Regning (herunder Positionssystemet)

Samlet tidsforbrug
15
B2

Brøker

Samlet tidsforbrug
15
B3

Procent

Samlet tidsforbrug
15
B4

Geometri

Samlet tidsforbrug
15
G1

Bogstavregning & Procent

Samlet tidsforbrug
15
G2

Areal og rumfang

Samlet tidsforbrug
15
G3

Funktioner

Samlet tidsforbrug
15
G4

Statistik

Samlet tidsforbrug
15
G5

Omsætning mellem Enheder

Samlet tidsforbrug
15
G6

Målestoksforhold & Konstruktion

Samlet tidsforbrug
15
G7

Træning til Prøven (Eksamen)

Samlet tidsforbrug
15