Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

I faget dansk lærer du om skriftlig og mundtlig kommunikation. Du lærer om dansk sprog og litteratur og du lærer om moderne elektroniske medier.

Kernestof

Dansk har fokus på tre overordnede områder: sprog, litteratur og medier

Sprog

 • Hvordan bruger man bedst sproget til at få sit budskab igennem
 • Hvordan bruges sproget i samtaler og tekster?
 • Hvilke skrevne og uskrevne regler gælder for sproget i forskellige tekster og medier?

Litteratur

 • Hvordan har litteraturen set ud på forskellige tidspunkter i historien?
 • Hvordan analyserer og tolker man digte og romaner?
 • Hvilket billede giver litteraturen af de konflikter og stemninger mennesker oplever?

Medier

 • Hvilke genrer bruges til at fortælle historier og formidle budskaber i moderne medier?
 • Hvordan er reklamer skruet sammen?
 • Hvornår er noget fiktion?
 • Hvordan kan man analysere og tolke billeder?

Mål

 • At du får kendskab til hvordan sproget er bygget og bliver brugt.
 • At du lærer at analysere skriftlige tekster og mundtlig kommunikation.

Litteratur/materialer

Hvad kan man lære på e-learning/online og hvad kan man ikke lære

På e-learning dansk bliver du trænet i analyse af tekster og kommunikation. Gennem arbejdet med opgaverne træner du din egen udtryksfærdighed.

Eksamen

Eksamen er mundtlig (ca. 1 times forberedelse og ca. 25 minutters eksamination) og skriftlig (6 timer).

 

Moduloversigt

1

Selviscenesættelse og selvbiografi

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
200
Samlet tidsforbrug ca. timer
40
2

Den politiske medietekst

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
200
Samlet tidsforbrug ca. timer
40
3

Poesibog og den lyriske tekst

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
200
Samlet tidsforbrug ca. timer
40
4

Artikel, værkanalyse og skriftlig eksamensopgave

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
250
Samlet tidsforbrug ca. timer
45
5

Romantik, realisme og den episke tekst

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
300
Samlet tidsforbrug ca. timer
45
6

Familie, slægt og ære

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
250
Samlet tidsforbrug ca. timer
45
7

Samtale, sproghandling, drama

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
250
Samlet tidsforbrug ca. timer
45
8

Projektopgave, repetition, mundtlig eksamen og skriftlig eksamensopgave

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
350
Samlet tidsforbrug ca. timer
50