Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Undervisningsfaget naturvidenskab skal støtte og fremme kursisternes nysgerrighed og engagement inden for de naturfaglige områder. Kursisterne skal indse betydningen af at have en naturfaglig viden, der belyser naturfaglige problemstillinger i nutidigt og historisk perspektiv. De skal tilegne sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til menneske, natur, teknik og sundhed, herunder forstå mennesket som biologisk væsen. Kursisterne skal kunne forholde sig til naturvidenskabernes muligheder og begrænsninger og sammenholde dem med samfundsmæssige, lokale, globale og etiske forhold. Kursisterne skal kunne anvende fagsprog til beskrivelse af naturfaglige emner og problemstillinger.

Kernestof

Kernestoffet er følgende:

 • stofopbygninger, herunder grundstoffernes periodesystem og Bohrs atommodel
 • kemiske reaktioner, herunder syrer og baser
 • energibegrebet, herunder fotosyntese og respiration
 • celleopbygning
 • kroppens organer og kredsløb
 • ernæring og fordøjelse
 • vands kredsløb
 • geologiske kredsløb
 • brug af kort og globus
 • vejr og klima
 • solsystemet
 • verdensbilleder.

Mål

Arbejdsmetoder og tankegange. Kursisten skal kunne:

 • anvende grundlæggende naturvidenskabeligt fagsprog, herunder symbolsprog
 • anvende enkle naturvidenskabelige modeller
 • foretage observationer, indsamle data og behandle disse.

Forklaringer af naturen. Kursisten skal kunne:

 • demonstrere kendskab til energibegrebet
 • beskrive kredsløb i naturen
 • beskrive kroppens organer og kredsløb.

Menneske og natur. Kursisten skal kunne:

 • demonstrere kendskab til faktorer, der påvirker menneskets sundhed
 • demonstrere kendskab til samspillet mellem menneske og natur.

Udvikling over tid. Kursisten skal kunne:

 • demonstrere kendskab til verdensbilleder før og nu
 • demonstrere kendskab til processer i naturen.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve.

I slutningen af uddannelsestiden vælger eksaminanden et emne, der ligger inden for fagets rammer, og udarbejder hertil en skriftlig disposition for et oplæg om emnet. Til prøven kan eksaminanden derudover medbringe supplerende materiale, der belyser det valgte emne. Læreren vurderer emnets og dispositionens egnethed som eksaminationsgrundlag. Emne og disposition sendes til censor.

Eksaminanden indleder prøven med et kort mundtligt oplæg, der må vare 7-10 minutter. Derefter former eksaminationen sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator på baggrund af det mundtlige oplæg. Eksaminationstiden er 25 minutter.

 

Moduloversigt

1

Astronomi

2

Kemi 1

3

Kost og ernæring

4

Geologi og vejret

5

Kemi 2