Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

At kende til faget som et videnskabeligt fag med dets kernestof, begreber og metoder. At kunne analysere og reflektere over psykologiske forhold og forholde sig kritisk til teorierne, deres tilblivelse og måde at forklare tingene på.

Kernestof

  • Socialpsykologi (gruppepsykologiske processer)
  • Udviklingspsykologi (menneskets livslange udvikling)
  • Kognition (erkendelse) og læring
  • Personlighed og identitet (individuelle forskelle)
  • Supplerende stof, som kan rette sig mod, hvad du skal bruge uddannelsen til.

Mål

At kende til faget som et videnskabeligt fag med dets kernestof, begreber og metoder. At kunne analysere og reflektere over psykologiske forhold og forholde sig kritisk til teorierne, deres tilblivelse og måde at forklare tingene på.

Eksamen

Eksamen er mundtlig.
Der er 48 minutters forberedelse og 24 minutters eksamination.

Moduloversigt

1

Socialpsykologi

Hvordan mennesker og sociale miljøer og grupper, gensidigt påvirker hinanden.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
50
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
2

Udviklingspsykologi og omsorgssvigt

Hvordan påvirker barndommen vores voksenliv.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
45
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
3

Identitet og ungdom

Stabilitet og forandring i moderne menneskers liv.
Skriftlige opgaver
3
Tekstlæsning, ca. antal sider
50
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
4

Kognition og hukommelse

Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal sider
35
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
5

Stress, krise og copingstrategier

Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal sider
25
Tidsforbrug, ca. antal timer
15
6

Eksamenstræning

Skriftlige opgaver
1
Tekstlæsning, ca. antal sider
50
Tidsforbrug, ca. antal timer
15