Hop til indholdet.

Forudsætninger

Det forudsættes at du har afsluttet psykologi på C-niveau.

Fagbeskrivelse

I faget psykologi på B-niveau får du et indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Ud fra en kritisk holdning, lærer du at forholde dig til centrale psykologiske teorier og undersøgelser og at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden. Du lærer også at vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd.

Du vil i undervisningen skulle gennemføre mindre former for feltundersøgelser og fremlægge resultatet både skriftligt og mundtligt ved brug af et fagligt begrebsapparat.

Kernestof

  • Videnskabelige metoder
  • Socialpsykologi (gruppepsykologiske processer)
  • Udviklingspsykologi omsorgssvigt (menneskets livslange udvikling)
  • Kognition (erkendelse) og læring
  • Personlighed og identitet (individuelle forskelle)
  • Supplerende stof, som kan rette sig mod, hvad du skal bruge uddannelsen til.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, som består af mindst et af områderne: sundhedspsykologi, klinisk psykologi, børne- og familiepsykologi, neuropsykologi, idrætspsykologi, mediepsykologi, arbejds- og organisationspsykologi, pædagogisk psykologi og retspsykologi.

Mål

At kende til faget som et videnskabeligt fag med dets kernestof, begreber og metoder. At kunne analysere og reflektere over psykologiske forhold og forholde sig kritisk til teorierne, deres tilblivelse og måde at forklare tingene på.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven foregår grundlag af et kendt tema med et ukendt bilagsmateriale. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 24 timers forberedelsestid. I forberedelsen udarbejder du en synopsis, som du fremlægger til selve prøven, suppleret af uddybende spørgsmål fra din lærer.

Moduloversigt

1

Psykologiske retninger

Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal sider
100
Tidsforbrug, ca. antal timer
30
2

Videnskabelige metoder

Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal sider
20
Tidsforbrug, ca. antal timer
25
3

Mønsterbrud

Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal sider
100
Tidsforbrug, ca. antal timer
30
4

Socialpsykologi og kommunikation

Skriftlige opgaver
5
Tekstlæsning, ca. antal sider
150
Tidsforbrug, ca. antal timer
25
5

Kognition og læring

Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal sider
90
Tidsforbrug, ca. antal timer
25
6

Arbejde og stress

Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal sider
50
Tidsforbrug, ca. antal timer
25
7

Psykiske lidelser. Angst depression og kognitiv terapi

Skriftlige opgaver
2
Tekstlæsning, ca. antal sider
70
Tidsforbrug, ca. antal timer
25
8

Eksamenstræning

Skriftlige opgaver
1
Tekstlæsning, ca. antal sider
200
Tidsforbrug, ca. antal timer
25