Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

I retorik arbejder du både teoretisk og metodisk med dine egne og andres autentiske ytringer for at blive bedre til at analysere og praktisere hensigtsmæssig kommunikation i en given situation. Du skal i alle moduler arbejde med at producere dine egne mundtlige og skriftlige ytringer fx argumenter, taler, debatindlæg, artikler og podcasts. Du får både respons fra dine medkursister og fra læreren, så du har mulighed for hele tiden at udvikle din retoriske bevidsthed.

Mål

Retorik C giver dig kompetencer til at deltage i og påvirke den offentlige debat. Det er også et fag, der forbereder dig til videre studier og forbedrer dine mundtlige og skriftlige færdigheder i at argumentere og formidle. Du bliver således bedre til at:

  • holde gode oplæg og fængende taler
  • skrive overbevisende debatindlæg og interessante artikler
  • kritisere og vurdere andres ytringer
  • forbedre dit kropssprog og styrke din troværdighed
  • gennemskue den magt ytringer kan have i vores demokrati
  • turde tage ordet.

For at leve op til fagets krav skal du møde op til en række workshops, hvor du skal træne den mundtlige del af faget.

Litteratur/materialer

Helle Borup: Ud med sproget – grundbog i Retorik C for gymnasiet og HF (Frydenlund 2012)

Eksamen

Eksamen er en mundtlig prøve på 30 minutter med 60 minutters forberedelse. Prøven indeholder en teoretisk del (15 min.) og en praktisk del (15 min.)

Moduloversigt

1

Krop og kritik

I dette modul bliver du introduceret til, hvordan man lærer retorik.
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
15
Samlet tidsforbrug ca. timer
14
2

Den retoriske arbejdsform

I dette modul bliver du introduceret til den retoriske metode.
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
10
Samlet tidsforbrug ca. timer
10
3

Hvordan overbeviser du?

I dette modul skal du lære om argumentation og appelformer.
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
15
Samlet tidsforbrug ca. timer
16
4

Situationen styrer ytringen

I dette modul lærer du om genrer og den retoriske situation.
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
15
Samlet tidsforbrug ca. timer
7
5

Den gode formidling

I dette modul er der fokus på formidling af viden til andre.
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
10
Samlet tidsforbrug ca. timer
8
6

Den store tale og eksamensforberedelse (inkl. 3. workshop)

I dette modul skal du samle alt det du har lært og holde den store tale.
Skriftlige opgaver antal
3
Tekstlæsning ca. antal sider
10
Samlet tidsforbrug ca. timer
20