Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Undervisningen skal give viden og forståelse for danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund.

Kernestof

Kernestoffet er følgende:

Sociologi

 • identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark
 • massemedier og politisk meningsdannelse
 • social differentiering og kulturelle mønstre.

Politik

 • politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme
 • demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet
 • magtbegreber
 • forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU.

Økonomi

 • velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
 • det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, herunder EU
 • globaliseringens betydning for Danmark.

Metode

 • komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode.

Mål

Målet med undervisningen er at du lærer at analysere samfundsmæssige problemstillinger og bruge de samfundsvidenskabelige metoder, du har lært undervejs.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et prøvemateriale med et kendt tema og et ukendt bilagsmateriale.

Der gives ca. 24 timers forberedelsestid, dog ikke mindre end 24 timer, til udarbejdelse af synopsis.

Eksaminationen foregår enkeltvis med en eksaminationstid på ca. 30 minutter pr. eksaminand. Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens fremlæggelse af synopsen (ca. 10 minutter) og efterfølges af uddybende spørgsmål af eksaminator og en faglig dialog mellem eksaminand og eksaminator.

Moduloversigt

1

Introduktion og individet i det senmoderne

Skriftlige opgaver antal
3
Samlet tidsforbrug ca. timer
25
2

Introduktion til dansk politik

Skriftlige opgaver antal
4
Samlet tidsforbrug ca. timer
35
3

Økonomi

Skriftlige opgaver antal
3
Samlet tidsforbrug ca. timer
35
4

Velfærdsstaten

Skriftlige opgaver antal
4
Samlet tidsforbrug ca. timer
35
5

Medier og politisk kommunikation

Skriftlige opgaver antal
5
Samlet tidsforbrug ca. timer
35
6

Fattigdom og social arv i Danmark

Skriftlige opgaver antal
4
Samlet tidsforbrug ca. timer
35
7

Danmark og EU

Skriftlige opgaver antal
3
Samlet tidsforbrug ca. timer
35
8

International politik

Skriftlige opgaver antal
3
Samlet tidsforbrug ca. timer
35