Hop til indholdet.

Forudsætninger

For at deltage i samfundsfag C-B skal du have deltaget og bestået samfundsfag C.


Fagbeskrivelse

I samfundsfag på B-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at forklare samfundsmæssige problemstillinger ved hjælp af teorier og begreber. Undervisningen skal give viden og forståelse for danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i vores samfund.

Du lærer at formidle faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer samt egne beregninger og at formulere dig skriftligt og mundtligt om et emne på en struktureret måde.

Kernestof

Kernestoffet er følgende:

  • Sociologi, der fx kan handle om forskellige samfundstyper, massemedier og politisk meningsdannelse, kulturelle mønstre og identitetsdannelse.
  • Politik, der fx kan handle om politiske grundholdninger, herunder liberalisme, konservatisme og socialisme, demokratiopfattelser, vælgeradfærd samt forskellige typer af politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU.
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærdsprincipper, herunder stat, marked og det civile samfund, det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, økonomisk politik og teori samt globaliseringens betydning for Danmark.
  • Metode, herunder kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode

Undervisningen er tilrettelagt som emneforløb med skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad.

Mål

Målet med undervisningen er, at du lærer at analysere samfundsfaglige problemstillinger ved hjælp af fagbegreber og bruger de samfundsvidenskabelige metoder, du lærer undervejs.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et prøvemateriale med kendt tema, men ukendt bilagsmateriale. Der gives 24 timers forberedelsestid til udarbejdelsen af en synopsis – dette kan foregå i en gruppe. Eksaminationen, derimod, foregår enkeltvis og varer 30 minutter. Eksaminationen tager udgangspunkt i elevens/kursistens fremlæggelse af synopsen (10 minutter) og efterfølges af uddybende spørgsmål og en faglig dialog.

Moduloversigt

1

Modul

Identitet og socialisering i det senmoderne, digitale samfund
2

Modul

Velfærdsdanmark: Lighed eller ulighed?
3

Modul

Kulturmøde og integration i en medialiseret verden
4

Modul

Velfærdsøkonomi
5

Modul

Danmark i en globaliseret verden
6

Modul

Eksamensmodul