Hop til indholdet.

Fagbeskrivelse

Faget giver dig viden om danske og internationale samfundsforhold. Du beskæftiger dig med det politiske system og den måde, arbejdsmarkedet er organiseret på. Du lærer om velfærdsmodeller og klædes på til at forstå grundlæggende økonomiske sammenhænge. Desuden beskæftiger du dig med internationale forhold og ser på sociale, kulturelle og religiøse forskelle i samfundet.

Kernestof

Kernestoffet er:

 • Det politiske system i Danmark, herunder beslutningsprocesser på lokalt, regionalt og nationalt niveau. De politiske partier. Velfærdsmodeller. Arbejdsmarkedet, herunder organisering og virkemåde
 • Økonomi
 • Det økonomiske kredsløb. Økonomisk politik, især finanspolitik. EU’s betydning for Danmarks økonomi
 • Internationale forhold
 • Danmark og EU. Danmark og internationale organisationer
 • Sociologi
 • Forhold mellem individ og samfund.

Mål

Kursisten skal kunne:

 • redegøre for det politiske system, partier, demokratiske processer og beslutninger
 • redegøre for arbejdsmarkedets organisering og virkemåde
 • forklare velfærdsmodeller og forstå forudsætningerne for velfærdssamfundets forandringer
 • forstå grundlæggende økonomiske sammenhænge
 • redegøre for internationale forholds betydning for Danmarks handlemuligheder
 • forstå og forklare årsagerne til sociale, kulturelle og religiøse forskelle i samfundet.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve.

Læreren udarbejder et materiale, der består af enten en tekst/artikel/diagram (maksimalt 2 normalsider) eller et videoklip (maksimalt 10 minutter) eller en plakat eller andet materiale, som skal danne grundlag for eksaminationen. Materialet er ukendt for eksaminanden. Eksaminationsgrundlaget sendes til censor.

24 timer inden prøven trækker eksaminanden eksaminationsgrundlaget. Eksaminanden udarbejder en disposition for et oplæg om en problemstilling, som materialet beskriver. 2-4 kursister kan vælge at trække det samme eksaminationsgrundlag. Kursisterne har derved mulighed for at diskutere oplægget, inden de udarbejder deres disposition.

Eksaminanden indleder prøven med et oplæg på 7-10 minutter på grundlag af dispositionen. Derefter former prøven sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i oplægget.

Eksaminationstiden er 25 minutter.

Moduloversigt

1

Demokrati og beslutninger

2

Det politiske system

3

Aktuelle politiske problemstillinger

4

Velfærdsmodeller

5

Arbejdsmarkedet

6

Økonomi

7

Danmark i de internationale organisationer

8

Identitetsdannelse

9

Individ og samfund

Hvert modul afsluttes med en skriftlig opgave.