Hop til indholdet.

Vil du være socialrådgiver?

Så kan du søge optagelse via kvote 2 med følgende fag, som du kan tage som en pakke på e-learning.*

HF-forløbet består af:

  • dansk A
  • engelsk B
  • samfundsfag B
  • psykologi C.

Uddannelsen

Som socialrådgiver arbejder du professionelt med de sociale problemer, mennesker kan støde på gennem livet. Du skal kunne kommunikere med forskellige typer af mennesker.

På uddannelsen lærer du om socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, organisation, økonomi, lovgivning og juridisk metode. Du skal kunne sætte dig ind i samfundsmæssige og juridiske problemstillinger og finde løsninger for den enkeltes problemer på baggrund af din viden.

Socialrådgivere arbejder primært i stat og kommune, men kan også være ansat i fx faglige organisationer. Dine arbejdsområder kan variere meget, men du vil typisk arbejde med børn, unge eller familier. Andre områder kan være integration eller problemstillinger inden for kriminalforsorgen.

*Bemærk. Med bestået fagpakke er du ikke efterfølgende garanteret optag på den videregående uddannelse. Optagelse er betinget af, at du har en relevant erhvervsuddannelse i forvejen. Det er altid en individuel vurdering fra uddannelsesstedets side.