Hop til indholdet.

Kernestof

  • Et grundlæggende alment ordforråd til brug for mundtlig kommunikation.
  • Et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner.
  • Grundlæggende principper for sprogets anvendelse og opbygning, herunder elementær morfologi, syntaks, fonetik og pragmatik.
  • Moderne tekster, der skal repræsentere Spanien og Amerika.
  • Historiske og kulturelle forhold i Spanien og Amerika, der har relevans for de studerende.

Emner

  • Centrale samfundsmæssige forhold i Spanien og Amerika.
  • Aktuelle forhold i Spanien og Amerika. Der skal indgå spansksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.
  • Fagets centrale hjælpemidler.

Eksamen

Eksamen er mundtlig (30 minutter med 1 times forberedelse).

 

Moduloversigt

1

Startforløb

Skriftlige opgaver antal
2
Tekstlæsning ca. antal sider
200
Samlet tidsforbrug ca. timer
40
2

Den politiske medietekst

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
200
Samlet tidsforbrug ca. timer
40
3

Poesibog og den lyriske tekst

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
200
Samlet tidsforbrug ca. timer
40
4

Artikel, værkanalyse og skriftlig eksamensopgave

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
250
Samlet tidsforbrug ca. timer
45
5

Romantik, realisme og den episke tekst

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
300
Samlet tidsforbrug ca .timer
45
6

Familie, slægt og ære

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
250
Samlet tidsforbrug ca. timer
45
7

Samtale, sproghandling, drama

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
250
Samlet tidsforbrug ca. timer
45
8

Projektopgave, repetition, mundtlig eksamen og skriftlig eksamensopgave

Skriftlige opgaver antal
5
Tekstlæsning ca. antal sider
350
Samlet tidsforbrug ca. timer
50