Hop til indholdet.

Forudsætninger

Forudsætningen for at begynde på tyrkisk på B-A-niveau er en bestået prøve i tyrkisk på B-niveau eller kundskaber, der svarer til indholdet heraf.

Fagbeskrivelse

På skolens system Canvas findes under Tyrkisk B-A i alt 8 moduler. Et modul indeholder opgaver til en måned dvs. kursisten har opgaver til et normalt studieforløb fra september til maj.

Hvert modul indeholder 3-6 tyrkiske tekster beregnet til læsning og evt. oversættelse til dansk og 1-2 danske tekster beregnet til oversættelse til tyrkisk og til træning af grammatik. I hvert modul er anført, hvilke opgaver du skal lave, og hvornår der er aflevering. Underviseren har adgang til en dagbog, hvor opgaveaflevering registreres med grønt og manglende opgaveaflevering med rødt.

Kursisten vil i studieforløbet få sendt forslag til ekstra tekstlæsning og læsning om historie, litteratur og kulturhistorie. Kursisten forventes også selv at holde sig ajour om forhold vedrørende Tyrkiet, som er regelmæssigt og fint dækket i medierne.

Kernestof

Kernestoffet er:

 • udtale, intonation, oplæsning og oversættelse
 • skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster af forskelligt omfang fra tiden efter 1928 (alfabetreformen). Tekster fra før 1928 læses hovedsageligt i »rengjort« sprog, men eksempler på originalsproglige tekster skal også kunne bruges. Teksterne skal så vidt muligt belyse centrale aspekter af Tyrkiets nyere kulturelle, historiske og samfundsmæssige udvikling
 • lyd- og billedmedier som støtte for lytte- og læseforståelse samt tale- og skrivefærdighed
 • et aktivt ordforråd på ca. 2200 centrale tyrkiske ord
 • den centrale del af den tyrkiske grammatik
 • fagets centrale hjælpemidler, herunder it
 • tyrkiske samfundsforhold, historie, kultur og litteratur

Mål

 • forstå hovedindholdet af ukompliceret talt standardtyrkisk
 • udtale standardtyrkisk forståeligt og naturligt
 • læse og forstå enklere moderne tekster, skønlitterære såvel som ikke-skønlitterære
 • benytte et ordforråd, der sætter dem i stand til at kommunikere på tyrkisk om dagligdags forhold og om studerede emner og tekster
 • anvende den centrale formlære og sætningsbygning i et ukompliceret, men sammenhængende og nogenlunde korrekt tyrkisk talesprog
 • foretage en selvstændig præsentation af en lettere tekst eller et ikke for kompliceret emne på tyrkisk
 • på tyrkisk perspektivere studerede tekster og emner til tyrkisk litteratur, kultur, historie og samfundsforhold samt vise grundlæggende, interkulturel kompetence
 • skrive i det væsentlige korrekt tyrkisk inden for forskellige ikke for komplicerede emner med anvendelse af skriftsprogets centrale sætningskonstruktioner
 • benytte fagets relevante hjælpemidler

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig og en skriftlig del.

Den mundtlige del består af prøve i en tekst udleveret 24 timer før prøven, en tekst læst i løbet af studiet og en ulæst tekst. Der læses op, oversættes og samtales, og der prøves i grammatik og ordforråd. Hvor teksterne giver anledning til det, kan der prøves i realiaforståelse.

Den skriftlige del består af en fri fremstilling på tyrkisk om en given tekst og en oversættelse af en dansk tekst til tyrkisk.

Vel mødt til tyrkisk på A-niveau!

Bemærk at der ikke afholdes eksamen i Tyrkisk A i december/januar.