Hop til indholdet.

Samtykkeerklæring

Undertegnede giver hermed samtykke til at Vestegnen HF & VUC (den dataansvarlige) må behandle følgende personoplysninger om mig:

• Helbredsoplysninger, som jeg selv har oplyst, om mig og/eller eventuelle barn/børn.

Jeg giver endvidere samtykke til at Vestegnen HF & VUC må videregive personoplysningerne til mit jobcenter, såfremt jeg måtte være tilknyttet et sådant.

Personoplysningerne opbevares i en periode på op til 10 år efter jeg har afsluttet min uddannelse og behandles i øvrigt i henhold til Vestegnen HF & VUC’s privatlivspolitik, som jeg er gjort bekendt med.

Vestegnen HF & VUC behandler mine personlige oplysninger for at administrere og støtte mit uddannelsesforløb og for at varetage mine interesser.

Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke. Trækker jeg mit samtykke tilbage, kan Vestegnen HF & VUC ikke administrere og støtte mit uddannelsesforløb eller varetage mine interesser.

Jeg kan altid kontakte Vestegnen HF & VUC med henblik på håndhævelse af mine rettigheder for behandlingen af mine personoplysninger, herunder:

• Retten til at få indsigt i mine personoplysninger.
• Retten til at få berigtiget mine personoplysninger.
• Retten til at få slettet mine personoplysninger.
• Retten til at få udleveret mine personoplysninger i et maskinlæsbart format.
• Retten til at gøre indsigelser overfor behandlingen af mine personoplysninger.

Jeg er gjort bekendt med at jeg kan klage over Vestegnen HF & VUC’s behandling af mine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk.