Hop til indholdet.

SU – Statens Uddannelsesstøtte

 • Du skal være fyldt 18 år. Du kan få SU fra kvartalet efter du fylder 18 år. Bliver du fx 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober.
 • Hvis du er 18 eller 19 år, gælder særlige regler om dine forældres indkomst.
 • Hvis du er hjemmeboende beregnes din SU efter dine forældres indkomst uanset din alder.
 • Der er særlige regler for udlændinge.
 • SU gives ikke med tilbagevirkende kraft. Søg så hurtigt som muligt.
 • Hvis du har afsluttet HF eller gymnasiet, kan du ikke få SU.
 • For yderligere information se SU-regler.

Hvor søger du SU?

Du kan kun søge og ændre SU over nettet på www.su.dk.

Hvornår kan du søge?

Du kan tidligst søge SU en måned før den dato, du kan få SU fra.
Har du for eksempel ret til SU fra den 1. august, kan du tidligst søge fra den 1. juli.

Du skal være optaget

For at søge SU skal du være optaget på uddannelsen. Du er først optaget, når du modtaget et velkomstbrev samt har betalt for din uddannelse, hvis der er deltagerbetaling. Først derefter kan du søge SU.

Hvad kan du gøre på www.su.dk?

www.su.dk kan du selv holde øje med og ændre din SU. Du kan:

 • søge om SU
 • ændre sluttid
 • ændre bopælsstatus
 • hente oplysninger om dine egne SU-forhold
 • se om du risikerer at skulle betale SU tilbage
 • vælge SU fra
 • søge om SU-lån
 • genbestille et lånebevis
 • søge om forsørgertillæg.

Spørgsmål?

Skriv til suvejledning@vucv.dk eller ring/mød op. Se mere om SU-vejledningen og åbningstider her.