Hop til indholdet.

SU og e-learning

Hvis du ønsker at modtage SU for de fag du tager på e-learnng, er der nogle regler du skal overholde.

  • De fag du er tilmeldt skal tælle mindst 23 timer. Har du et hjemmeboende barn under syv år, når du starter på din uddannelse, skal de tælle mindst 17 timer.
  • Opfylder du timetalskravet kan du søge SU selvom du kun har e-learningshold.
  • Man skal som andre studerende være ‘studieaktiv’ for at modtage SU. Du er studieaktiv, når du følger din studieplan, dvs. du skal aflevere dine opgaver til tiden og deltage i eksamen.
  • Der er fastlagt bestemte afleveringsdatoer i dit e-learningsfag, når det tæller med i din SU. Det vil sige, at det ikke er muligt selv at tilrettelægge afleveringsdatoer i studieplanen, når e-learningfaget tæller med i SU-timegrundlaget.

Afleveringspligt

Du skal aflevere modulopgaver på de fastlagte datoer. Overholdes dette ikke, får du et varsel. Overholdes varslet ikke, vil du blive udmeldt fra e-learningfaget/-fagene med det samme og evt. miste din SU. De datoer der gælder for dig kan du se i Canvas.

Gebyr

Du skal betale samme deltagergebyr for e-learning hold som for hold med klasseundervisning. Læs mere om deltagergebyr her.

Framelding og tilbagebetaling af gebyr

Du kan få dit gebyr tilbage op til 14 dage efter din tilmelding.
Du skal sende en e-mail med en framelding. Gebyret vil så blive overført til din NemKonto.

Ændring af fag

Du skal være opmærksom på, at du efter at have været tilmeldt i 14 dage, ikke længere kan ændre dine fag. Hvis du efter 14 dage ønsker at skifte fag, kan det kun ske ved at tilmelde dig forfra, og dermed skal du betale deltagergebyr igen.