Hop til indholdet.

 

Eksamensbeviser og særlige forhold for fagpakker

Du kan kun tilmelde dig én fagpakke. Efter du har tilmeldt dig, vil du blive kontaktet af en vejleder, med nærmere information om dine fag og din studieplan. I vil herefter i fællesskab planlægge dit studieforløb. Normalt gennemføres fagpakkerne på enten et halvt eller et helt år, som angivet ovenfor. Dette planlægges i samarbejde med vejlederen. Bemærk dog at der kun er eksamen i december/januar samt maj/juni, og at dit forløb derfor kan blive længere eller kortere, alt efter hvornår du tilmelder dig.

Hvis du har et eller flere fag, som kræver at du sender eksamensbevis(er) på de krævede fag, skal du vedhæfte de relevante beviser.

For visse fag gælder det at du HAR PLIGT TIL AT MØDE PÅ SKOLEN til laboratoriekurser eller værkstedsdage.

Studerer du fra udlandet, skal du være opmærksom på at der kan være undervisningsmateriale, såsom i-bøger og film, du ikke kan tilgå. Studerer du fra udlandet, er det dit eget ansvar at anskaffe disse materialer.

Framelding og tilbagebetaling af gebyr

Hvis du ikke har afleveret nogen modulopgaver, kan du få dit gebyr tilbage, dog senest 14 dage efter tilmelding. Hvis du har godkendt og underskrevet en studieplan, eller hvis du har afleveret modulopgaver, kan du ikke få dit gebyr betalt tilbage. Du skal sende et brev eller en mail med en framelding. Gebyret vil så blive overført til din Nemkonto.