Hop til indholdet.

Adgangskrav for 9./10. klasse (AVU) som e-learning

På AVU kan du tage fag, der svarer til folkeskolens 9./10. klasse. AVU på 10. klasseniveau (også kaldet FED-niveau) giver dig adgang til HF.

For at blive optaget på AVU skal du være 25 år eller derover. Optagelse sker efter en individuel vurdering i forbindelse med din tilmelding.

Undtagelser:
Der er nogle undtagelser fra 25-årsreglen.  Er du ung og mellem 18 og 24 år vil du fortsat kunne tage AVU-fag hvis:

  • Du er og vedbliver med at være i beskæftigelse mindst 20 timer/ugen – her er der dog ikke mulighed for at få SU
  • Du har gennemført en ungdomsuddannelse, men har behov for faglig opkvalificering inden for specifikke fag
  • Du er i gang med en ungdomsuddannelse, for eksempel HF (også på enkeltfag), men har behov for at kunne følge et enkelt fag på AVU, fx matematik eller engelsk for at kunne klare det gymnasiale niveau. Der kan højest tages 1 fag på AVU-niveau hvert halvår
  • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.

På AVU kan du vælge følgende fag som e-learning:

  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Engelsk
  • Matematik
  • Samfundsfag
  • Naturvidenskab

 

Tilmeld dig til 9./10. klasse (AVU) Læs mere om 9./10. klasse (AVU) fagene her