Hop til indholdet.

Deltagerbetaling, satser og regler

På VUC Online (og VUC generelt) er der deltagerbetaling efter forskellige takster.

HF enkeltfag, holdkursister og selvstuderende

Fagene billedkunst, biologi, dansk, dansk som andetsprog, design og arkitektur, dramatik, engelsk, fransk, fysik, geografi, historie, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, psykologi, religion, samfundsfag og tysk koster 550 kr.

Fagene afsætning, arabisk, erhvervsøkonomi, filosofi, innovation, italiensk, japansk, kinesisk, markedskommunikation, retorik, spansk og tyrkisk koster 1400 kr.

AVU, holdkursister og selvstuderende

Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, matematik, naturvidenskab, samfundsfag, historie og tysk koster som udgangspunkt 120 kr. for hvert niveau.

Fagene billedkunst, formidling, psykologi samt samarbejde og kommunikation koster 1200 kr. for hvert hold.

Hvis du har en uddannelse

Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale den fulde pris for undervisningen. Den fulde pris er det almindelige deltagergebyr samt det tilskud, Vestegnen HF & VUC ellers får fra staten.

Prisen for AVU-forløb ligger mellem ca. 4.500 og 17.000 kr.

Prisen for HF-forløb ligger mellem ca. 8.000 og 25.000 kr.

Videregående uddannelser er også såkaldt mellemlange videregående uddannelser som for eksempel pædagog. Når du tilmelder dig, skal du derfor udfylde et skema, hvor du skal oplyse om du har en uddannelse, og hvilken uddannelse du har.

Bemærk: Vælger du at aflægge prøve som selvstuderende, skal du blot betale den almindelige grundtakst selvom du har en videregående uddannelse.

Hvis du modtager alderspension eller efterløn

Hvis du modtager alderspension eller efterløn og du er fyldt 60 år, skal du betale et ekstra gebyr for at gå på VUC. Det ekstra gebyr er af staten fastsat til 750 kr.

Hvis du har haft arbejde mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de seneste 12 uger før du tilmelder dig, skal du ikke betale ekstra gebyr.

AVU-moduler der koster 120 vil koste 870 kr.
AVU-moduler der koster 1.200 vil koste 1940 kr.
HF-fag der koster 450 vil koste 1200 kr.
HF-fag der koster 1.100 vil koste 1850 kr.

FVU og undervisning for ordblinde er gratis.

Bemærk: Vælger du at aflægge prøve som selvstuderende, skal du blot betale den almindelige grundtakst.