Hop til indholdet.

Studieaktivitet

Som kursist på e-learning er du studieaktiv, når du leverer de stillede opgaver til tiden. Fristerne for aflevering finder du i en fagplan, som du får adgang til i Canvas, når du bliver tilmeldt. Uanset om du modtager SU eller ej, så skal du overholde de fastlagte datoer for at være studieaktiv på faget. Hvis du ved at du pga. sygdom, eller andre forhold, ikke er i stand til at overholde en kommende afleveringsfrist, skal du omgående kontakte e-learning kontoret.

Du er således altid forpligtet til at aflevere samtlige modulopgaver til dit studieforløb indenfor afleveringsfristerne angivet i fagplanen. Hvis du deltager i fag der har laboratorie- eller træningsweekender, er disse forløb obligatoriske, og du kan ikke fortsætte dit studie hvis du udebliver.

Afleverer du dine moduler for sent, har du ikke længere krav på feedback fra din lærer, og du vil ikke kunne deltage i fagets eksamen, da fagets moduler kan indeholde fx eksamenssynopser, som er et direkte eksamenskrav.

Overholder du ikke vores regler for studieaktivitet, mister du retten til at studere, du kan du ikke indstilles til eksamen, og din SU vil omgående blive stoppet.

Der dispenseres ikke fra ovenstående.

Fagplan

En fagplan er en oversigt du finder under dine fag i Canvas, med afleveringsfrister og tidspunkter for alle dine opgaver. Som kursist på e-learning får du en personlig fagplan for dine fag, som fastlægges fra start.

Du afleverer som udgangspunkt alle dine opgaver elektronisk i Canvas, men du kan også komme ud for at opgaver kan være fx mundtlige afleveringer hvor du ’live’ via Skype eller andre værktøjer skal gennemgå stof med din lærer. Du kan selv bestemme tempoet og lave dine opgaver hvor og hvornår det passer ind i dit liv, så længe du overholder dine afleveringstidspunkter og de aftaler du laver med din lærer.

I de fleste fag skal du regne med at aflevere mindst 10 opgaver af forskellige art, ofte flere. Din lærer giver tilbagemelding på dine opgaver enten skriftligt, mundtligt eller via fx Skype eller mobilopkald. Du kan finde vejledninger og studiemateriale til de enkelte fag på Canvas, når du er tilmeldt.

Hvis du ikke afleverer opgaverne jvf. din fagplan, får du et varsel på mail med en ny kort frist til at aflevere manglende opgaver. Overholder du ikke dette varsel, bliver du udmeldt af faget, og hvis du modtager SU, bliver din SU omgående stoppet.

 

Hvis du har lyst, så se evt. mere om præcis hvordan det hele foregår i vores intro-fag på Canvas. Du kan tilgå faget inden du starter, og uden at være logget på, her: https://vucv.instructure.com/courses/190